Tweedehands boeken voor liefhebbers  
Auteur Titel     Snuffelen    Populaire titels    Populaire auteurs   Winkels    Zelf verkopen Nieuwste boeken    Uitgebreid zoeken      
 
 
  1. Tweedehands boeken >
  2. Auteurs >
  3. Vondel

Vondel tweedehands boeken

Gevonden: 146 tweedehands boeken van auteur Vondel

Op deze site bieden enkele honderden antiquaren en particuliere verkopers hun tweedehands/antiquarische boeken te koop aan.
Hieronder de resultaten voor Vondel
Jaar van uitgave: 1ste
Bijzonderheden: Ingenaaid, hardcover, stofomsalg (met kleine beschadigingetjes), 119 pp., inleiding en toelichting C.G.N. de Vooys, in de reeks Dietse Letteren,Goed
Bijzonderheden: 19 x 13 cm, 355 blz., slappe kaft, vijf delen. Bijzonderheden: Tekst en illustraties getekend door Fons Montens. G276 Bijzonderheden: 1889, 50 cents editie, Werken van Vondel, uitg. v. Lennep, Oud schoolexemplaar, prachtige kleurenband Bijzonderheden: 1671 / 1703. (1) -titelplaat, (1) titelpagina , 499 pp - (13) pp bladwijzer; (1)-titelplaat, (1)-titelpagina, (3) - Aen de Kunstgenooten van Sint Lukas t'Amsterdam, (4) - De Roomsche Lier aen Daniel Mostert, 90 pp. Blinde halfleren band met gemarmerde platten. Het boekblok is in vroeger tijden krap afgesneden zonder dat de tekst is geraakt. Het geheel is gerestaureerd door Henk Linde. Halfleer Bijzonderheden: Klassiek letterkundig Pantheon, ingenaaid, hardcover, 120 pp., pagina's verkleurd, op schutblad handtekeningen van leerlingen aan hun leraar ter herinnering aan werkweek, Bijzonderheden: Ingenaaid, halflinnen band 90 pagina's, inleiding en toelichting C.R. de Klerk en L. Simons.,Goed Bijzonderheden: xii, 250 p. ills. met aantekeningen bij de platen en woordenlijst. (Uitgelegd door Jac. J. Zeij sj. met reproducties van oude platen en schilderijen en dire muziekstukjes van Lodewijk de Vocht.). Hardcover, gr. 8vo, linnen. Linnen omslag iets sleets aan rugzijde en hoeken, verder goed.Jaar van uitgave: 1ste / 1st
Bijzonderheden: 2e jaargang. Nummers; 5, 6, 7, 8 + extra nummer, totaal 5 nummers. Informatieblad voor liefhebbers en verzamelaars van Biggles, Gimlet, Steely, Worrals-verhalen en andere verzamelwaardige boeken. Soft Cover, Geniet/stapled
Jaar van uitgave: 1ste
Bijzonderheden: Ingenaaid, linnen band met goudopdruk, stofomslag (versleten), 240 pp., inleiding en verklarende noten van Anton van Duinkerken, illustraties,Goed
Jaar van uitgave: eenmalig
Bijzonderheden: Rey van Klaerissen uit Gysbrecht van Aemstel. Ingenaaid, flexibele omslag, tekst en illustraties getekend door Fons Montijn, Nieuwjaarsgeschenk 1952 Wereldbibliotheekvereniging,Goed
Bijzonderheden: met Ex-Libris. Poezie. Bijzonderheden: z.j. [1890], oranjegeel linnen met zwarte opdruk, beide delen met zw/w frontisp., zw/w prenten en portretten, enkele uitslaande handschriften in facsimile, ca. 2000 pp. Bijzonderheden: 1687, 1645, 1663, 1660, 1768, fraaie rode marokijnen band uit (naar schatting) de tweede helft van de 18e eeuw met goudversiering, goudversiering aan de binnenrand der platten, rug met 5 ribben, titels in goud in twee compartimenten, florale versiering (roos) in vier compartimenten, gemarmerde schutbladen, gegraveerd titelvignet, gegraveerd portret van Vondel (C. de Visser del.), 12 portretgravures in medaillon, gegraveerde titel Altaergeheimenissen, gegraveerde ets naar Rembrandt in contre-épreuve "Het offer van Abraham" (mogelijk ook ets van Jan van Goyen), enkele sluitvignetten, (6), 76, 168, 100, (3), 15, (6), 15 pp. Fraai exemplaar op groot papier in perfecte staat. Bijzonderheden: Veilingcatalogus. R.W.P.de Vries, Amsterdam, 1901. Gebroch, 1e druk, pp96. Uitklapbare facs van een handschrift. Omslag netjes gerestaureerd, inhoud goed. Bijzonderheden: Keulen, In de Nieuwe Druckerye 1718 geillustreerd Heel leerJaar van uitgave: 1ste
Bijzonderheden: Bibliotheek der Nederlandse letteren, Maatschappij der Nederlandsche letterkunde en de Koninklijke Vlaamsche Akademie, ingenaaid, half leer, twee banden, afbeelding auteur op frontispice deel I, 335 en 341 pp.,Band deel 1 minder fraai, overigens goed
Bijzonderheden: z.j. (ca. 1900), ingen., gemarmerde platten, roomwitte linnen rug en hoeken, titel in oranje op rug, halfp. zw/w ills. (emblamata), zw/w platen, 267, (1), 113, 137, 112, 244, 267 pp. Bijzonderheden: - Nederlands proza - Toneel. Bijzonderheden: - Nederlands proza - Toneel. Bijzonderheden: - Nederlands proza. Bijzonderheden: - Nederlands proza - Toneel. Bijzonderheden: - Toneel. Bijzonderheden: - Nederlands proza - Toneel. Bijzonderheden: - Nederlands proza - Toneel. Bijzonderheden: - Nederlands proza - Toneel. Bijzonderheden: - Secundaire Literatuur. Bijzonderheden: Wereld Bibliotheek, 1951. Gebrocheerd, kaft met flappen. De Rey van Klaerissen uit Vondel's Gijsbrecht van Aemstel werd ter gelegenheid van Nieuwjaar 1952 gedrukt voor de leden der W.B.Vereniging op de persen van de Wereld-Bibliotheek. Tekst en illustraties zijn getekend door Fons Montens. Pp niet genummerd. Bijzonderheden: z.j. (ca. 1900), ingen., lichtgroen linnen met zwarte opdruk, halfp. zw/w ills. (emblamata), zw/w platen, 267, (1), 113, 137, 112, 244, 267 pp.(naamstempeltje en handtekening op titel, mooi exemplaar) Jaar van uitgave: Eerste druk
Bijzonderheden: 36 pp. Ingebonden
Bijzonderheden: 36 pp. Naam op schutblad. IngenaaidJaar van uitgave: 1927 1e druk
Bijzonderheden: Amsterdam, Mij voor goede en goedkope lectuur - 10 delen gebonden in groen leder, met goud op snee + register - minimale slijtage aan banden, verder uitstekende staat - register nieuwe rug - luxe ed.
Jaar van uitgave: 3e
Bijzonderheden: Ingenaaid, 164p (Uren bewondering voor groote kunstwerken III),Goed
Bijzonderheden: Softcover, 354pp. Eerste deel. Inhoud: Lucifer-Adam in ballingschap-Noah-Joseph in Dothan. Kartonnen band met vochtsporen. Rug beschadigd. Pagina's ongesneden. Oud exemplaar. Bijzonderheden: gelijmd, ills Fons Montens Bijzonderheden: Leiden, Clipeus Pers 1987 1e dr. - Uitg. T.g.v. de 400ste geboortedag van Vondel. - Oplage van 85 genummerde exemplaren, waarvan 20 Romeins genummerd. - Dits is nr. XVIII. - LInnen Bijzonderheden: Amsterdam 1927- 1937, vols 1 til 8 and 10 and the supplement c214 Bijzonderheden: Appelscha, Ampersand 2004 1e dr. - Uitgave t.g.v. kerstmis 2004 in de letter Libra van S H de Roos. - Oplage van 175 genummerde ex. - Dits is nr. 59. - GebrocheerdJaar van uitgave: tweede, herziene druk, 1956
Bijzonderheden: Maat: 8vo Kwaliteit: goed papieromslag, 85 pp., Met aantekeningen van Dr. J.J. Mak-
Jaar van uitgave: vijfde druk
Bijzonderheden: Maat: 8vo Kwaliteit: goed papieromslag, 80 pp.Met aantekeningen van E.F. v.d. Bilt-
Jaar van uitgave: zevende druk
Bijzonderheden: Maat: 8vo Kwaliteit: goed papieromslag, 80 pp. Binnenkant papieromslag met pen onderstreepte regels-
Jaar van uitgave: tweede druk
Bijzonderheden: Maat: 8vo Kwaliteit: goed Gebonden, 80 pp. , tekst en aantekeningen verzorgd door Dr. W.H. Staverman en A.L. Sötemann. Met dramaturgische inleiding en toneelaanwijzingen van W.PH.Pos directeur van de academie voor dramatische kunst, "Toneelschool"te Amsterdam-
Jaar van uitgave: tiende herziene druk
Bijzonderheden: Maat: 8vo Kwaliteit: goed Gebonden, 118 pp. Met potlood bij sommige teksten uitleg geschreven-
Bijzonderheden: Amersfoort, Pieter Brakman 1707 koperen platen 3e dr., merkelyk vermeerdert. - Gebrocheerd Bijzonderheden: 's-Hertogenbosch, Arkesteyn 1825 frontispiece Opnieuw uitg. met ophelderende noten en toelichtende aanteekeningen. - Gebonden, band matig Bijzonderheden: Bijzonderheden: Bijzonderheden: Bijzonderheden: Bijzonderheden: Bijzonderheden: Bijzonderheden: Bijzonderheden: Bijzonderheden: Paperback., 77pp. 8o. Exemplaar in orde. Genummerd exemplaar (229). Bijzonderheden: - Toneel - Poëzie. Bijzonderheden: Naar de uitgave `by de weduwe van Abraham de Wees, op den Middeldam, 1659' . Nederlands - Toneel. Bijzonderheden: Bijzonderheden: Bijzonderheden: herzien en bijgewerkt door J. Unger. 1645 Altaargeheimenissen. 247 Blz. Gent-z.d Iets los in vollinnen goudstempelband. Jaar van uitgave: Jaar: 1966 Druk: -
Bijzonderheden: Nr 115
Bijzonderheden: "Schooluitgaaf, Inleiding J.Salsmans S.J., met ""Opdracht aan de Kunstminnende Heeren, Vaders van het Oudemannenhuis en Weeshuis, Voorstanders van het recht gebruik der Toneelspelen"" en ""Berecht betreffende den staat van den eersten mensch, voor en na de val, en enige omstandigheden betreffende deze stof"", door , genaaid, geïllustreerd, notities bij de tekst, rug los ban boekblok, 64p, Leuven Keurboekerij - Amsterdam van Langenhuyzen,Redelijk" Jaar van uitgave: 1e
Bijzonderheden: Gebonden, halflinnen, gecart.,16*22,5 cm, 341p, Bronvermelding,Goed
Bijzonderheden: Opnieuw bewerkt en van inleiding en aantekeningen voorzien door Dr.W.A. Ornée, Klassiek Letterkundig Pantheon, 10*17 cm, XXIX+90p+kaart, ill., wat potloodonderstrepingen,Goed Bijzonderheden: Bibliotheek van de Nederlandsche Leterkunde, Dicht- en prozawerken der voornaamste schrijvers van de 17e tot de 19e eeuw N°.1, gebonden, 13*19,5 cm, 101p, boek in heel goede staat,Goed Jaar van uitgave: 1e
Bijzonderheden: Overzien en ingeleid door Prof.Dr.Michels, gebonden, bruin linnen met vergulde opdruk, met originele stofomslag, 22 cm, 426p, Register van personen en zaken, De Forel Terheijden,
Jaar van uitgave: 2e
Bijzonderheden: Keuze en inleiding, annotaties en opgaven door lic. M. Borré, Het Zilveren Kompas, 120p,Goed
Jaar van uitgave: 4de uitgave
Bijzonderheden: Ingenaaid, hardcover, 112 pp, afbeelding Vondel op frontispice,Goed, enkele roestvlekjes
Jaar van uitgave: 1ste
Bijzonderheden: Maatschappij der Nederlandsche letterkunde en de Koninklijke Vlaamsche Akademie, ingenaaid, half leer, twee banden, 341 pp. Extra: krant bijgevoegd Gijsbreghtnummer van Algemeen handelsblad uit januari 1960. Pakketpost,Goed, enkele roestplekjes op snee
Bijzonderheden: Ursus Maior [Amsterdam, F.Hoes], 's-Hertogenbosch, 1944, 1e druk. Genaaid. Twee tekeningen (met de hand ingekleurd) A.W.J.M. Noyons. De Jong 897. Exx. 550 nr 257. Pp 20.Jaar van uitgave: 1ste
Bijzonderheden: "Ingenaaid, gebonden, portret Vondel frontispice eerste deel; eerste twee pag. eerste deel los en laatste pag. deel 2, omslag deel 1 heeft een vochtvlek.,"
Jaar van uitgave: 1ste / 1st
Bijzonderheden: 3e jaargang. Nummers; 9, 10, 11, 12, 13, 14, totaal 5 nummers. Driemaandelijks informatieblad voor verzamelaars liefhebbers van BIGGLES- en andere verhalen van de hand van Capt. W.E. Johns. Soft Cover, Geniet/stapled
Jaar van uitgave: 1ste
Bijzonderheden: Verzameld en toegelicht door P.H. van Moerkerken, met levensschets van den dichter. Ingenaaid, gebonden, 582 pp, naamstempel voor- en achterin,Goed
Bijzonderheden: A. A. M. Stols, Den Haag, 1947, 2e druk. Gebonden, kartonnen. Tweekleurendruk (rood, zwart). Deze herdruk werd gezet met de letter "Romanée"van J. van Krimpen en in een oplaag van 600 exemplaren gedrukt op Eenhoorn-papier. Helmut Salden teekende de titelpagina en de initiaal. De druk is wederom verzorgd door de Firma Boosten & Stols te Maastricht. De oplaag komt niet in den handel; zij werd gedrukt voor hen, die mij bij het vijf en twintig jarig bestaan mijner uitgeverij van hunne belangstelling hebben doen blijken. Pp17. Met aanbiedingsbrief . Van Dijk 794. goed ex. Bijzonderheden: A. A. M. Stols, Den Haag, 1947, 2e druk. Gebonden, kartonnen. Tweekleurendruk (rood, zwart). Deze herdruk werd gezet met de letter "Romanée"van J. van Krimpen en in een oplaag van 600 exemplaren gedrukt op Eenhoorn-papier. Helmut Salden teekende de titelpagina en de initiaal. De druk is wederom verzorgd door de Firma Boosten & Stols te Maastricht. De oplaag komt niet in den handel; zij werd gedrukt voor hen, die mij bij het vijf en twintig jarig bestaan mijner uitgeverij van hunne belangstelling hebben doen blijken. Pp17. Van Dijk 794. goed ex. Bijzonderheden: Prima Malorum Causa, Maastricht, 1922, 1e druk. Ingenaaid. Driekleurendruk (rood, groen, zwart). In den winter 1922 is dit boek: "Joost van den Vondel's Adam in ballingschap", onder leiding van C. Nypels, op de eigen persen der uitgevers Leiter-Nypels te Maastricht gedrukt naar de oudste uitgave in 1664 verschenen bij de weduwe van Abraham de Wees te Amsterdam. De tekst is gezet uit de hollandsche mediaeval van S. H. de Roos, terwijl een orginele houtsnede van H. Jonas den omslag versiert. De oplage bleef beperkt tot 80 ex. op handgeschept papier en 500 ex. op houtvrij vergé-papier, genummerd van 81 tot 580. Dit boek is no 428 . Pp 77. Van Laar 4. Omslag wat gerafeld, rug gerepareerd. inhoud goed. Bijzonderheden: Prima Malorum Causa, Maastricht, 1922, 1e druk. Ingenaaid. Driekleurendruk (rood, groen, zwart). In den winter 1922 is dit boek: "Joost van den Vondel's Adam in ballingschap", onder leiding van C. Nypels, op de eigen persen der uitgevers Leiter-Nypels te Maastricht gedrukt naar de oudste uitgave in 1664 verschenen bij de weduwe van Abraham de Wees te Amsterdam. De tekst is gezet uit de hollandsche mediaeval van S. H. de Roos, terwijl een orginele houtsnede van H. Jonas den omslag versiert. De oplage bleef beperkt tot 80 ex. op handgeschept papier, genummerd van 1 tot 80 en 500 ex. op houtvrij vergé-papier, genummerd van 81 tot 580. Dit boek is no 33. Pp 77. Van Laar 4. omslag wat gerafeld. rug wat sleets, inhoud goed. Bijzonderheden: N.V.Uitgeversmaatschappij "Joost van den Vondel", Amsterdam, 1937, 1e druk. Gebonden, linnen, goudopdruk. Tweekleurendruk (rood, zwart). Tekstverzorging door Prof. Dr. N. A. Donkersloot. Inleiding van Anton van Duinkerken. Illustraties en boekversiering van Anton Pieck. Typografie van Ch. Nypels. Ter herdenking van den driehonderd en vijftigsten geboortedag van Joost van den Vondel en van het feit, dat voor driehonderd jaren het treurspel "Gysbrecht van Aemstel" voor het eerst werd opgevoerd. Dit exemplaar is no 2778. Pp 170. Exlibris naar Hub Levigne. Van Laar 152. omslag wat smoezelig, inhoud goed. Bijzonderheden: A. A. M. Stols, Den Haag, 1947, 1e druk. Gebonden, kartonnen. Tweekleurendruk (rood, zwart). Gezet met de letter 'Romanée' van J. van Krimpen en in een oplaag van 600 exemplaren op Eenhoorn-papier gedrukt. Helmut Salden teekende de titelpagina en de initiaal. Gedrukt bij de Firma Boosten & Stols, Maastricht. De oplaag komt niet in den handel; "zij werd gedrukt voor hen, die mij bij het 25-jarig bestaan mijner uitgeverij van hunne belangstelling hebben doen blijken. Pp 17". Los bijgevoegd de aanbiedingsbrief en de aankondigingsbrief van het boek (beiden gedrukt). Exlibris, als nieuw ex. Bijzonderheden: AE. E. Kluwer, Deventer, 1923. Gebrocheerd. Van een inleiding en aanteekeningen voorzien door M. E. Kronenberg. Illustraties, waarvan twee uitklapbaar (vooraanzien van het stadhuisen de plattegrond). Pp 110. + prospectus. Net ex. Bijzonderheden: Stichting De Roos, Utrecht, 1954, 1e druk. Gebonden, linnen. Driekleurendruk (Blauw, geel, zwart). Deze uitgave werd naar de oudste editie volgens aanwijzingen van professor dr. G. Stuiveling gedrukt, werd door Henk Krijger typografisch verzorgd en geïllustreerd met pentekeningen, Voor het kleurplafond is gebruik gemaakt van een houtblok. Gezet uit de Sistina en de Palatino van Hermann Zapf met Raffia-initialen van Henk Krijger en gedrukt op Basingwerk Parchment van C. G. A. Corvey Papiergroothandel te Amsterdam door F. Tamminga, Den Haag. De cliché's en de bandstempels werden vervaardigd door n.v. Gravura, Den Haag. Het bindwerk is van Brandt en Zn te Amsterdam. Exx 175 zijn bestemd voor de leden van De Roos. Dit is no 78. Pp 130. als nieuw ex.Jaar van uitgave: 3de
Bijzonderheden: Ingenaaid, hardcover, 96 pp., stempeltje op titelpagina, samenstelling en toelichting Anton van Duinkerken,rug verkleurd
Bijzonderheden: Linnen met stofomslag in cassette. xlvi,1451pp. Jaar van uitgave: 2de
Bijzonderheden: Uit de serie Zwolsche herdrukken, 2de reeks no. 5, tweede druk, bewerkt door F. Buitenrust Hettema, uitgegeven door Dr. J.B. Schepers, linnen,Goed
Jaar van uitgave: 1ste
Bijzonderheden: Uit de reeks Vondels spelen, ingenaaid, linnen band, [IX] 82 pp., inleiding en toelichting C.R. de Klerk en L. Simons,Goed
Jaar van uitgave: 1ste
Bijzonderheden: Ingenaaid, linnen band, 346 pp., wat roestvlekjes, afbeelding Vondel op frontispice, voorwoord van Van Elring, lichte slijtplekken boven- en onderaan rug, vlek op voorplat, naam voorin, opdracht ( 1 mei 1920) op Fr. titelpagina,
Jaar van uitgave: 1ste
Bijzonderheden: Zonnebloemboekje no 19/20, ingenaaid, opnieuw ingebonden, 101 pp., inleiding en aantekeningen van drs. A. Saalborn, roestvlekjes,Goed
Jaar van uitgave: 1ste
Bijzonderheden: Ingenaaid, opnieuw gebonden, haldlinnen band, 119 pp., enkele potloodaantekeningen in de marge, pagina's verkleurd, inleiding en toelichting prof. dr. C.G.N. de Vooys,
Jaar van uitgave: 1ste
Bijzonderheden: Van Maerlantbibliotheek XVIII, ingenaaid, halflinnen band, stofomslag (SO licht besch), 92 pp., afbeeldingen op aparte pagina's, voorplat heeft een buts,
Bijzonderheden: gekartonneerd, band en rug niet gaaf, reprod gravure, 2 kleurendruk, 20 ppJaar van uitgave: 1ste
Bijzonderheden: Ingenaaid, linnen band, [XXXXIII] 1451 pp., verzorgd en ingeleid door Albert Verwey, afbeelding van Vondel op frontispice, portret en bandontwerp en typografie S.H. de Roos,Goed
Bijzonderheden: Ursus Maior, Den Bosch, 1944, 1e druk. Genaaid, oorspronkelijke kaft, tweekleurendruk (rood,zwart). Twee tekeningen van A. W. J. Noyons, met de hand ingekleurd (geaquarelleerd). Gedrukt door A. C. M. Pillot, Tilburg, in een oplage van 550 exx., vaarvan 50 met Romeinsche cijfers, dit is nr XLIX. Pp niet genummerd. De Jong 897. Goed ex.Jaar van uitgave: 1ste
Bijzonderheden: Ingenaaid, linnen band, [XIX] 377 pp., 48 afbeeldingen op aparte fotopagina's, roestvlekjes, afbeelding in kleur op frontispice, naam voorin, stempeltje voorin,
Jaar van uitgave: 1ste
Bijzonderheden: Torenreeks, 94 pp, ingenaaid, hardcover, naam voorin, herdruk uitgave 1637, rug met kleefband gerepareerd,
Jaar van uitgave: 1ste
Bijzonderheden: Ingenaaid, papieren band, [XVII] 111 pp., ezelsoortje in voorplat, tekst inleiding met potlood onderstreept, inleidingen en aantekeningen van dr. C. Catharina van de Graft,
Jaar van uitgave: 1ste
Bijzonderheden: Torenreeks, 94 pp, ingenaaid, hardcover, naam voorin, herdruk uitgave 1637, naam voorin,
Jaar van uitgave: 1ste
Bijzonderheden: Ongenummerde pagina's, kartonnen omslag, uitgave nieuwjaar 1952 voor leden Wereldbibliotheek Vereniging, illustraties Fons Montens,Goed
Jaar van uitgave: 1ste
Bijzonderheden: Ingenaaid, linnen band, stofomslag, 159 pp., ex-libris Aug. G. v.d. Linde, portret Vondel van de hand van Govert Flinck op frontispice,
Jaar van uitgave: 1ste
Bijzonderheden: Ingenaaid, papieren band,Overdruk uit de volledige werken van Joost van den Vondel deel III, met afbeelding van titelblad uitgave 1645 van De Nieuwe Druckerye te Keulen, inleiding en toelichting Jac. J. Zeij, paginering van 458 tot 595, met afbeeldingen,Band aan randen verkleurd
Jaar van uitgave: Eerste druk
Bijzonderheden: 40 pp. Poëzie. Ingenaaid
Bijzonderheden: 8vo, linnen band, 240pp. Lichte penbeschadiging op schutblad. Zonder stofomslag.Goed exemplaar.
AuteurTitelAfbeeldingUitgeverij / JaarPrijsVerkoper
Vondel, J. van denJoseph in Dothan. Treurspel Meulenhoff, Amsterdam / 1ste
8.50
KIEN boeken
Vondel, Joost van denBespiegelingen van God en Godsdienst, deel 1 t/m 5. Geert Groote Genootschap, \'s Hertogenbosch /
4.00
Het Uitgelezen Boek
Vondel, Joost van denO kerstnacht schooner dan de daegen Wereledbibliotheek /
3.00
Hond in de Kast
Vondel, Joost van denPeter en Pauwels - heldinnebrieven Sijthoff /
2.00
De Lettervriend
VONDEL, J. V. (VERTAELT DOOR)Publius Ovidius Nazoos herscheppinge/ Q. Horatius Flaccus: Lierzangen en Dichtkunst (meegebonden) Weduwe van Abraham de Wees / Jan Lamsvelt /
550.00
Parnassos
VondelJoseph in Dothan, treurspel Thieme, Zutphen /
4.50
KIEN boeken
Vondel"Vondels spelen: deel 1, Kultuurbeschouwende inleiding; Het pascha; Herusalem verwoest" De maatschappij voor gode en goedkoope lectuur, Amsterdam /
4.50
KIEN boeken
VONDEL, Joost van den.De heerlijkheid der Kerke. Teulings, 's-Hertogenbosch /
7.00
Ardjoeno Books
Vondel, Bert vanBiggles News. 2e jaargang, 1987. Compleet jaargang. Biggles News / 1ste / 1st
25.00
ERWIN Antiquariaat
Vondel, Joost van denLeeuwendalers Spectrum, Utrecht/Brussel / 1ste
11.90
KIEN boeken
Vondel, Joost van denO kersnacht schooner dan de daegen Wereldbibliotheek vereniging / eenmalig
5.00
KIEN boeken
VONDEL, JOOST VAN DEN - E.A.Keur uit Vondel. Poezie. Keur uit Vondel. /
7.00
Algemeen @ntiquariaat Sanders
Vondel, J. van denJ. Van Den Vondel's Verscheiden Gedichten. Met aantekeningen van Mr. J. Van Lennep. Opnieuw uitgegeven door J. H. W. Unger. 1605-1625 en 1644-1679 (twee delen) A.W. Sijthoff, Leiden /
60.00
Novemberland
Vondel(en), J[oost]. vanConvoluut van vijf werken. Brieven der Heilige Maeghden, Martelaressen. Vicit Iter Durum Pietas + Altaergeheimenissen Ontvouwen in drie Boecken + Naerder Onderrechting, Vereyscht op het Onderwijs der Dry-Eenigheydt + De Vaderen, ofte het Tweede Deel Jacobus van Deister, In de Nieuwe Druckerye, Ter oude Druckerye, Johannes Sluyter, Amsterdam, Keulen /
750.00
Novemberland
Hartkamp, A.Th. ; VondelVondeling Verzameling van den heer A.Th. Hartkamp /
20.00
librairie stille
J.v.V. (= Joost van den Vondel)Convoluut bevattende: Altaergeheimenissen : ontvouwen in drie boeken; Brieven der Heilige Maeghdeb, martelaressen (Amsterdam : Jan Lamsveld, 1702); Koning Davids harpzangen : den Nederduytsche toegezongen (Amsterdam : by de weduwe van Gysbert de Groo /
150.00
Klikspaan
Vondel, J. van denToneelspelen I en II Elsevier, Amsterdam / 1ste
24.50
KIEN boeken
Vondel, J. van denLeerdichten A.W. Sijthoff, Leiden /
50.00
Novemberland
VONDEL, JOOST VAN DEN.Toneelspelen II. Nederlands proza - Toneel. Toneelspelen II. /
8.00
Algemeen @ntiquariaat Sanders
VONDEL, JOOST VAN DEN.Toneelspelen I. Nederlands proza - Toneel. Toneelspelen I. /
8.00
Algemeen @ntiquariaat Sanders
VONDEL, JOOST VAN DEN.O kersnacht schooner dan de daegen. Nederlands proza. O kersnacht schooner dan de daegen. /
4.50
Algemeen @ntiquariaat Sanders
VONDEL, JOOST VAN DEN.Jephta of Offerbelofte. Nederlands proza - Toneel. Jephta of Offerbelofte. /
5.00
Algemeen @ntiquariaat Sanders
VONDEL, JOOST VAN DEN.Jephta of Offerbelofte. Toneel. Jephta of Offerbelofte. /
5.00
Algemeen @ntiquariaat Sanders
VONDEL, JOOST VAN DEN.Gysbreght van Aemstel. Nederlands proza - Toneel. Gysbreght van Aemstel. /
3.00
Algemeen @ntiquariaat Sanders
VONDEL, JOOST VAN DEN.Adam in ballingschap - aller treurspelen treurspel. Nederlands proza - Toneel. Adam in ballingschap - aller treurspelen treurspel. /
5.00
Algemeen @ntiquariaat Sanders
VONDEL, JOOST VAN DEN.Adam in Ballingschap - Aller treurspelen treurspel. Nederlands proza - Toneel. Adam in Ballingschap - Aller treurspelen treurspel. /
4.00
Algemeen @ntiquariaat Sanders
VONDEL, JOOST VAN DEN - E.A.Vondel als barokkunstenaar. Secundaire Literatuur. Vondel als barokkunstenaar. /
10.00
Algemeen @ntiquariaat Sanders
Vondel, Joost van denO kersnacht schooner dan de daegen /
5.00
librairie stille
Vondel, J. van denLeerdichten A.W. Sijthoff, Leiden /
65.00
Novemberland
VONDEL, INA VANMijn voeten hebben geen vleugels - gedichten De Beuk / Eerste druk
4.00
Parnassos
VONDEL, INA VANOp weg naar het feest. Gedichten De Beuk /
5.00
Parnassos
Vondel, Joost van denDe werken van Vondel - volledige en geïllustreerde tekstuitgave in tien deelen [luxe editie] / 1927 1e druk
60.00
Antiquariaat Coriovallum
Verschaeve Cyriel,Vondel,van den JoostVondel's Noah tegenover het drama in 't algemeen Excelsior Brugge / 3e
6.50
KIEN boeken
Vondel, Joost van denDichterlijke werken Literatuur poëzie /
15.00
Antiquariaat & Galerie de Bovenste Plank
VONDEL, JOOST VAN DENO kersnacht schooner dan de daegen [ kerstnacht ] Wereldbilbiotheek, 1952 /
2.00
Zolderman Boeken
Vondel, Joost van denDavids tranen of boetpsalmen uit: Harpzangen (1657) /
25.00
Klikspaan
VONDELDE WERKEN VAN 9 vols /
45.00
Moby Dick
Vondel, Joost van denRey van klaerissen : uit: Gysbreght van Aemstel (1637) /
7.50
Klikspaan
Vondel, Joost van denGysbreght van Aemstel L.C.G. Malmberg 's-Hertogenbosch / tweede, herziene druk, 1956
10.00
Agnietje Kobus
Vondel, Joost van denGysbreght van Aemstel L.C.G. Malmberg 's-Hertogenbosch / vijfde druk
10.00
Agnietje Kobus
Vondel, Joost van denGijsbreght van aemstel J.M. Meulenhoff - Amsterdam / zevende druk
10.00
Agnietje Kobus
Vondel, J. van denGijsbreght van aemstel, d'ondergang van zijn stad en zijne ballingschap - Treurspel J.M. Meulenhoff - Amsterdam / tweede druk
10.00
Agnietje Kobus
Vondel, Joost van denGysbreght van Aemstel, d'ondergang van zijn stad en zijn ballingschap W.J. Thieme & CIE / tiende herziene druk
10.00
Agnietje Kobus
Vondel, J v.Palamedes, of Vermoorde onnozelheit, treurspel met aenteekeningen uit 's dichters mondt opgeschreven. In 1 band met hekeldichten met aentekeningen /
50.00
Klikspaan
Vondel, J vanAltaargeheimenissen /
40.00
Klikspaan
VondelVondels spelen. Deel II. Nr. 2: Joseph in Egypte- Salomon- Lucifer Amsterdam, Nederlandsche bibliotheek, 90 blz. Hard cover. Linnen. /
7.50
De Wijze Uil
VondelVondels spelen. Deel II. Nr. 3: Salmoneus - Jeftha - Samson Amsterdam, Nederlandsche bibliotheek, Ingeleid en toegelicht door C.R. de Klerk en L Simons 70 blz. /
7.50
De Wijze Uil
VondelVondels spelen. Deel I. Nr 1: Het Pasha-Herusalem verwoest Amsterdam, Nederlandsche bibliotheek, 1e druk. 90 blz. Hard cover. Linnen /
7.50
De Wijze Uil
VondelVondels spelen - Adam in ballingschap of aller treurspelen treurspel Amsterdam, De maatschappij voor goede en goedkope lectuur., 1929. 88 blz. Uitgavejaar 1929. . Hard /
4.50
De Wijze Uil
VondelVondels spelen. Deel III. Nr. 3: Zungchin - Noah - Huygh de groot's Sophomaneas - Nawoord - Register Amsterdam, Nederlandse bibliotheek, 73 blz. Inleiding C.R. de Klerk en L. Simons. Hard cover. Linne /
7.50
De Wijze Uil
Vondel van den Joost.Klassiek Letterkundig Pantheon 40 : Gysbrecht van Aemstel Zutphen, W.J. Thieme & Cie, 118 blz. Karton verkleurd. Enkele blz. met vochtvlekken. 15 x 11 cm. /
3.00
De Wijze Uil
Vondel van den Joost.Gysbrecht van Aemstel. Klassieke letterkundig Pantheon 40. Zutphen, W.J. Thieme&Cie N.V., 1956. 17 de druk. 118 blz. Karton. Ingenaaid. /
3.00
De Wijze Uil
Vondel van den Joost.Klassiek Letterkundig Pantheon 33 : Joseph in Dothan Zutphen, W.J. Thieme & Cie, 119 blz. Paperback. /
3.00
De Wijze Uil
Vondel, J.Gysbrecht van Aemstel Bibliofilie en boeken over boeken /
35.00
Antiquariaat & Galerie de Bovenste Plank
VONDEL, JOOST VAN DEN.De volledige werken van Joost van de Vondel II. Toneel - Poë De volledige werken van Joost van de Vondel II. /
14.50
Algemeen @ntiquariaat Sanders
VONDEL, JOOST VAN DEN.Gysbreght van Amstel - d'ondergank van zijne stadt, en zijn ballingschap. Nederlands - Toneel. Gysbreght van Amstel - d'ondergank van zijne stadt, en zijn ballingschap. /
5.00
Algemeen @ntiquariaat Sanders
VondelVondels spelen. Deel I. Nr 3: Peter en Pauwels- Maria Stuart - Leeuwendalers Amsterdam, Nederlandsche bibliotheek, 98 blz. Inleiding C.R. de Klerk en L. Simons. Hard cover. Lin /
7.50
De Wijze Uil
VondelVondels spelen. deel II. Nr 1: Vondels dramatiek- Gebroeders- Joseph in Dothan Amsterdam, Nederlandsche bibliotheek, 84 blz. Hard cover. Linnen. /
7.50
De Wijze Uil
VAN DEN VONDEL,J.De werken van... Uitgegeven door J. Van Lennep /
37.00
DEGHELDERE * boekhandel * bookshop * buchhandlung * librairie
VondelJeptha of offerbelofte, treurspel Klassiek letterkundig Pantheon Thieme, Zutphen / Jaar: 1966 Druk: -
3.00
Steenenboek
Vondel,van den JoostAdam in ballingschap of Aller Treurspelen Treurspel /
4.00
KIEN boeken
Velde,van de Anton,Vondel,van den JoostDe rechtvaerdige trou. Evocatie van Vondel's leven, Tweede Boek Lannoo / 1e
9.00
KIEN boeken
Vondel,van den JoostGysbrecht van Aemstel, d'ondergang van zijn stad en zijn ballingschap.Treurspel Thieme - Zutphen /
5.00
KIEN boeken
Vondel,van den JoostJeptha of Offerbelofte. Treurspel. Uitgegeven en van eene inleiding en aantekeningen voorzien door T.Terwey J.B.Wolters - Groningen /
20.00
KIEN boeken
Maximilianus, O.F.M. CAP. P.Dr.,Vondel,van den JoostVondelstudies / 1e
7.75
KIEN boeken
Vondel,van den JoostKeurbladzijden uit Vondels toneelwerk De Nederlandsche Boekhandel / 2e
4.00
KIEN boeken
Vondel, Joost van den, Bewerking: Dr.B.H. MolkenboerGysbreght van Aemstel Tjeenk-Willink, Zwolle / 4de uitgave
4.00
KIEN boeken
Vondel, J. van denToneelspelen II (Bibliotheek der Nederlandse letteren ) Elsevier, Amsterdam / 1ste
12.00
KIEN boeken
Vondel, Joost van den (ps L.A.M. Lichtveld)Rei van smeeckelingen /
15.00
librairie stille
VondelDe complete werken van Joost van Vondel. Met eene voorrede van H.J. Allard. (2 delen) Henri Bogaerts, 's-Hertogenbosch/Amsterdam / 1ste
65.00
KIEN boeken
Vondel, Bert vanBiggles News. 3e jaargang, 1988. Compleet jaargang. Biggles News / 1ste / 1st
25.00
ERWIN Antiquariaat
Vondel, Joost van den, Moerkerken, P.H. vanMeesterstukken uit Vondels werken. Akkeringa, Leeuwarden / 1ste
35.00
KIEN boeken
Vondel, Joost van denAenleidinge ter Nederduitse dichtkunste /
12.50
librairie stille
Vondel, Joost van denAenleidinge ter Nederduitse dichtkunste /
10.00
librairie stille
Vondel, Joost van denJ. van Vondels Adam in ballingschap of aller treurspeelen /
35.00
librairie stille
Vondel, Joost van denJ. van Vondels Adam in ballingschap of aller treurspeelen /
45.00
librairie stille
Vondel, Joost van denGysbrecht van Aemstel /
20.00
librairie stille
Vondel, Joost van denAenleidinge ter Nederduitsche dichtkunste /
15.00
librairie stille
Vondel, Joost van den ; Kronenberg, M.E.J. van Vondels inwydinge van 't stadthuis t' Amsterdam MDCLV /
15.00
librairie stille
Vondel, Joost van denLucifer treurspel /
90.00
librairie stille
Vondel, J. van denVondel's lyriek Bigot en Van Rossum, Amsterdam / 3de
6.50
KIEN boeken
Vondel.Volledige dichtwerken en oorspronkelijk proza. Verzorgd door Albert Verwey. Opnieuw uitgegeven met een inleiding van Mieke B. Smits-Veldt en Marijke Spies. Amsterdam, H.J.W. Becht, 1986. /
35.00
Antiquariaat Ovidius
Vondel, Joost van denLeeuwendalers Tjeenk Willink, Zwolle / 2de
7.50
KIEN boeken
Vondel, Joost van denSalmoneus Maatschappij voor Goede en Goedkoope Lectuur, Amsterdam / 1ste
9.50
KIEN boeken
VondelVondel's lyriek. Bloemlezing Veen, Amsterdam / 1ste
7.25
KIEN boeken
Vondel, Joost van denAdam in ballingschap. aller treurspelen treurspel De Zonnebloem, Apeldoorn / 1ste
6.00
KIEN boeken
Vondel, Joost van denJoseph in Dothan. Treurspel Meulenhoff, Amsterdam / 1ste
6.00
KIEN boeken
Kramer, W, Joost van den VondelVondel als barokkunstenaar De Sikkel, Antwerpen/ De Haan, Utrecht / 1ste
8.80
KIEN boeken
VONDEL, JOOST VAN DENDe Druckkunst ~ Aen Balthasas Moerentorf Drukkerij Levisson, 1937 /
5.00
Zolderman Boeken
Vondel, Joost van denVondel. Volledige dichtwerken en oorspronkelijk proza Becht, Amsterdam / 1ste
27.50
KIEN boeken
Vondel, Joost van den (ps L.A.M.Lichtveld)Rei van smeeckelingen /
30.00
librairie stille
Nijland, dr. J. Aleida, Joost van den VondelJoost van den Vondel 1587-1679 Veen, Amsterdam / 1ste
15.00
KIEN boeken
Vondel, Joost van denGysbreght van Aemstel. d' ondergang van zijn stad en zijn ballingschap In den Toren, Naarden / 1ste
4.00
KIEN boeken
Vondel, J. van denGebroeders J. Muusses, Purmerend / 1ste
4.50
KIEN boeken
Vondel, Joost van denGysbreght van Aemstel. d' ondergang van zijn stad en zijn ballingschap In den Toren, Naarden / 1ste
4.00
KIEN boeken
Vondel, Joost van denO kersnacht schooner dan de daegen Wereld Bibliotheek Vereniging, Amsterdam / 1ste
6.50
KIEN boeken
Vondel, Joost van denVerzen van Vondel. Bloemlezing voor onzen tijd Brusse, Rotterdam / 1ste
7.00
KIEN boeken
Vondel, Joost van denAltaergeheimenissen. Ontvouwen in drie Boekcken - / 1ste
18.00
KIEN boeken
VONDEL, INA VANGewoon de kleur van Maartse viooltjes De Beuk / Eerste druk
4.00
Parnassos
Vondel, Joost van denLeeuwendalers Klassieke literatuur /
8.00
Antiquariaat & Galerie de Bovenste Plank


146 resultaten 2 pagina's.

1