Tweedehands boeken voor liefhebbers  
Auteur Titel     Snuffelen    Populaire titels    Populaire auteurs   Winkels    Zelf verkopen Nieuwste boeken    Uitgebreid zoeken      
 
 

Tweedehands boeken over Collectors items

Gevonden:100 tweedehands boeken over het onderwerp Collectors items
Op deze site bieden enkele honderden antiquaren en particuliere verkopers hun tweedehands/antiquarische boeken te koop aan.
AuteurTitelUitgeverij / JaarPrijsBestel
TEN BRINK,Jan. Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde. Geillustreerd / 297.00 Bijzonderheden: onder toezicht van J. Unger. Met chromolithographische facsimile's, reproductie- en van titels bladzijden en illustraties uit middeleeuwsche handschriften incunabelen en zeldzame boeken,en met portretten. Antwerpen, 1897. 698 Blz. Zeer mooie grafische verzorging, gedrukt in 2 kleuren. Met een gedeelte over de Vlaamsche beweging. Op blz. 203 + 204, klein stukje in kopij. Zeer groot aantal gravures. Standaardwerk over de letterkundegeschiedenis. Half-perc.band en hoek.
JONCKBLOET,W. Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. Zeer belangrijke / 446.00 Bijzonderheden: ontleding en kritiek, met gedeelte over het "oudste taaleigen in Vlaanderen", de middeleeuwen, oudduitsche volkspoezie, Vlaamsche gedichten tusschen 1200 en 1250 inhoud van den Reinaert, Maerlant, Dietschen Stam, het Antwerpsch Landjuweel, de Gentsche Zinnespelen, Roemer Visscher, Hooft, Vondel, Cats, Joan Luyken, Tollens geboorte der Vlaamsche Beweging, K.L.Ledeganck, enz.. Groningen,1873,1874. 2 Delen. 490 + 505 Blz. Halflederen banden met 4 nerven,licht bestoten.
REISVERHAAL: Geschiedenis der ontdekking van Amerika. Reystogten en ver- / 297.00 Bijzonderheden: overingen van de eerste Zeevaerders in de Nieuwe Wereld. Columbus - Cortez - Pizarro. 3 Delen in een band. Met 3 portret-gravuren. 175 + 171 + 163 Blz. Halflederen band der tijd. By BLANCHET, in de Leyestraet, Kortrijk.1840-1842. In de kantlijn van enkele bladzijden lichte schade, doch niet in de tekst. Anders zeer gaaf ex.! Zelden kompleet te vinden !
NEELEMANS,Eduard. Geschiedenis der Stad Eecloo. Met 5,prachtige,gekleurde / 297.00 Bijzonderheden: lithografische platen. Eecloo's oorsprong en naem. Heerlykheid van Eecloo. Paro- chiale kerk. Hospitael of Gasthuis. Klooster der Zusters van Liefde. Akademie van Teeken- en Bouwkunst. Koophandel, Nyverheid en Ambachtsgilden. Gilden. Aenzienlyke Mannen. Gebeurtenissen, enz... Eecloo/Gent,1859. Gebonden in half- lederen moderne band met naametiket op rug. Mooi ex. en zeldzaam ! (Plan van 1562 in kopij bijgevoegd)
DE POTTER,F.e.a. Geschiedenis der stad en Kastelnij van Veurne / 298.00 Bijzonderheden: samen met E.RONSE en P.BORRE. Met uitplooiende grote "Caerte figurative van Veurne-Ambacht". Grote geplooide afbeelding van kerk en stadhuis. Verschillende andere uitplooiende afbeeldingen. Afbeeldingen in de tekst. 2 Delen in8. Gent, 1873,1875. (Reprint, Handzame, 1982) 454 + 394 Blz. in8. Gebonden in vol-simili-leder met goudopdruk. Ongeschonden toestand, bijna als nieuw. De twee delen samen
PIRENNE,Henri. Geschiedenis van Belgie van het begin tot heden. Met een / 595.00 Bijzonderheden: overvloed van koperdiepdrukplaten, opgeplakte gekleurde platen en reprodukties. Van de oorsprong tot de Bourgondische Staat. Van de dood van Karel de Stoute tot de vrede van Munster. Van het einde van het Spaans Regime tot aan de Belgische omwenteling. Van de revolutie van 1830 tot het einde van de eerste wereldoorlog. Brussel,z.d. 5e. 4 Delen, elk zowat 500 bladzijden groot formaat 245 x 320 mm. Originele uitgeversband met goudopdruk. Mooi bewaard stel. Zeldzaam !
VAN DE VELDE,Marcel. Geschiedenis van de Jong Vlaamsche Beweging 1914- 1918. / 372.00 Bijzonderheden: Van bewijsstukken voorzien. 's Gravenhage,1941. Geillustreerd. Halflinnen,schar- nier gebroken en hersteld. Lijst geschriften van Ds.J.D.Domela Nieuwenhuis Nyegaard. Facsimile handschrift-dokumenten. De Vlaamsche Post ( eerste Aktivist- enblad ) Kernvorming te Brugge en Oostende - Dr.Emil Dumon (Brugge) - Dr.Eugeen VAN OYE (Oostende) - Uitroeping Staat Vlaanderen - enz..Zeer belangrijke doku- mentenverzameling.Van deze eenmalige oplage kwam maar een klein deel in verkoop!
LINDEMANS,Paul. Geschiedenis van de Landbouw in Belgie. / 447.00 Bijzonderheden: 2 Delen.Antwerpen, 1952. Omvangrijk werk ! klein in4, twee delen 472 + 541 Bladzijden. 43 + 58 illustraties in de tekst. 45 + 28 ill. buiten tekst. Woordenlijst. Veldwerktuigen - Broodgraan - Graanstokerijen - Voedergewassen - Dorsen - Bewaren - Het vlas (Centra van linnennijverheid en vlasstreken ) - Tuinbouw - Tabak - Vee - Bijen - Zuivel - Wijnbouw - Verfplanten - Veeziekten - Pluimvee - Met talrijke afbeeldingen van oude werktuigen, gebouwen, enz.. Enkele niet storende stempels en inschriften. Goede staat. Ingenaaid. De twee delen samen. Zeer zeldzaam !
ELIAS,H.J. Geschiedenis van de Vlaamse Gedachte. De groei van het / 297.00 Bijzonderheden: Vlaamse bewustzijn. Van de Taal-en letterkundige hernieuwing naar een politieke beweging 1830-1859. Verwezenlijkingen en ontgoochelingen. De scheiding der wegen. Antwerpen,1963,1964,1965. 4 Delen. 372 + 432 + 432 + 454 Blz. groot formaat in originele vollinnen banden.
ARICKX,Valere. Geschiedenis van Egem. 2 Delen. Een dorp voor de Franse / 347.00 Bijzonderheden: revolutie. Egem sedert de Franse revolutie. Heerlijkheden in Egem. Kastelen. Kerk. Geuzen en Krowaten. Landbouw. Nijverheden. Verenigd Koninkrijk der Neder- landen. Handel. De molenwieken: Plaatsmolen. Lepelkotmolen. Strokotmolentje,enz. Armenzorg. Gilden. Verenigingen. De oorlog 1914-18. De oorlog 1940-45. Oorlogs- dagboek.Bevrijd door de Polen,enz.. 288 afbeeld.3 Uitplooiende kaarten.Kortrijk 1982. 598+598 blz.Vollinnen banden+omslag. Handtekening auteur. Mooi stel !
HUYS,Emiel. Geschiedenis van Gheluwe. Met een uitplooiende grote / 347.00 Bijzonderheden: kaart van Gheluwe (1/20000). Plaatsbeschrijving. Jaarboeken. Leenroerigheid. Adelstand. Bijlagen. Kortrijk,z.d.(1891). 1e Uitgave ! 360 Blz. Prachtig half- lederen band met goudopdruk. Origineel omslag mee ingebonden. Zeer zeldzaam !
SACRE,Maurits. Geschiedenis van Merchtem. Met wapenschilden. Merchtem over / 348.00 Bijzonderheden: ouds. Heeren van Merchtem. De oude wijken. Plaatselijke instellingen. Geestelijk beheer. Kerk. Enz. Jules De Meester,Rousselare,1904. Zeer omvangrijk! 702 Bladz. groot in8. Originele omslag, genaaid. Goede toestand. Ongeschonden Zeer zeldzaam!
GOETSCHALCKX,P.J. Geschiedenis van Schooten * Merxem en Sint Job in 't Goor. / 545.00 Bijzonderheden: Onder de abdij van Villers. Onder de familie van Wesemaal, Bautershem, Breda abdij van Lobbes, Glimes. Oorsprong. Parochie's. Tijdens de Fransche Omwenteling Enz... Eekeren-Donk,1919,1920,1924. 364 + 375 + 528 Blz.groot formaat. Zeldzaam stel, daar over bijna 6 jaar gespreide verschijning ! De drie delen samen:
BÄUMER,Wilhelm. Gewerbehalle 1865-66. Organ für den Fortschritt in alle / 545.00 Bijzonderheden: Zweigen der Kunstindustrie. Een overvloed van prachtige tekeningen. Zeer scherp weergegeven. Ideaal om gekopieerd te worden. Meubels, ornamenten, oude voorwer- pen. Aanwijzingen voor restauratie of behandeling. 188 + 188 Blz.groot formaat 230 x 320 mm. Halflederen band met 5 nerven. Zeldzaam!
GR-berichten GR-berichten; driemaandelijks periodiek 1977 tot en met 1984 / 500.00 Bijzonderheden: wandelen
VON PARSEVAL,August. Graf Zeppelin und die Deutsche Luftfahrt. Mit 120 Abbil- / 446.00 Bijzonderheden: dungen, darunter sehr seltene ! Renards Luftschiff. Die schwimmende Halle. Fran- zösische Luftschiff. LZ.2,3,4. Gründung der Bauwerft Friedrichshafen. Das Parse- fal-Luftschiff. Das Siemens-SchuckerSchiff. Der Weltkrieg. Angriffe auf England. Das Afrika-Luftschiff. "Bodensee" und "Nordstern". Usw... Berlin,o.D. 147 Seiten Original geprägtes Ganzleinen. Grossformat 195 x 250 mm. Sehr selten ! (60-1959)
BLOMMAERT,Ph.e.a. Graf- en Gedenkschriften der Provincie Oost-Vlaanderen. / 595.00 Bijzonderheden: Kloosterkerken 1. Gent,1866. Predikheeren-kerk - Augustynen-kerk - Recoletten- kerk - Capucienen-kerk - Wapenschilden - Tafel der eigennamen - Catalogus, enz.. Met een overvloed van Familie-wapenschilden, lithografische platen ( getint of gekleurd ) in buitengewoon fijn graveerwerk door een meesterhand ! Groot formaat 26 x 34 cm. Halflinnen band met 2 lederen etiketten + naamopdruk in goud. 299 Blz. Zeer gaaf ex. !
BLOMMAERT,Ph.e.a. Graf- en Gedenkschriften der Provincie Oost-Vlaanderen. / 595.00 Bijzonderheden: Inscriptions Funeraires et monumentales de la Prov. Flandre Orientale. Eglise des communes,paroisses.. DE Gand Extra Muros. Sint-Amandsberg - Sint Denijs- Westrem - Destelbergen - Drongen - Everghem - Gentbrugge - Gontrode - Heusden - Landscauter -Ledeberg -enz.. Bladwijzers. 313 Blz.klein-folio. Linnen rug, wat gevlekt. Buitentekst lithografische platen in kleur of getint. Talrijke gravures wapenschilden, in tekst. Korte geschiedenis gemeenten en kerken.(Franc.-Nederl.)
BLOMMAERT,Ph.e.a. Graf- en Gedenkschriften der Provincie Oost-Vlaanderen. / 1116.00 Bijzonderheden: Parochiekerken. Deel I en II. Inscriptions Funeraires et Monumentales de la Province de la Flandre Orientale. Tome I et II. Gent,1865-1866. Sinte Jacobs- kerk - Sinte Michielskerk - Sinte Nikolaeskerk - enz... Buitengemeenten : Melle (3e Serie 2). Lithografische platen in kleur buiten tekst en op ongenummerde bladen. 341+234+24 Blz.,pages. Een overvloed van gravures in de tekst,wapen- schilden. Tafel der eigennamen.Klein-folio,2 banden.Iets gevlekt.(Franc.+ Neder)
VERMEERSCH,Valentin. Grafmonumenten te Brugge voor 1578. 650 Illustraties. / 347.00 Bijzonderheden: Version Francaise par Mme.M.Lory. English version by W.& E.Ager (Summary) Recapulatieve inhoud. Index op de overledenen. Index op de vind- en bewaar- plaatsen. Vele historische voetnota's. Synthese en katalogus. Brugge,1976. 282 + 388 + 418 Blz. Kartonnen uitgeversbanden. Genummerde uitgave. Zeer gaaf stel. Het stel:
LEBRUN,G.(Direction) Grandes figures de la Belgique independante. Nombreux / 694.00 Bijzonderheden: dessins des personnages. Illustrations. Planches collees sur papier fort. Les fondateurs. La politique. Les lettres. Les arts. Les sciences. Industrie, com- merce et finance. La colonisation. La defense nationale. Biographies. Bruxelles 1934. Un des cinquante exemplaires sur papier d'Arches et numerotes de 1 a 50. Edition de luxe, plein cuir rouge, filets, impression a froid, texte en or. Dans une boite, avec 2 dechirures. Tres rare!
GUIETTE,Robert.(Intr) Grisildis. Le Miroir des Dames mariees / c'est assavoir/ / 372.00 Bijzonderheden: la merveilleuse pacience et bonte/ de Grisildis/ Marquise de Saluce. Editions du Cercle d'Art - A l'Enseigne du Cheval Aile - Bruxelles,1944. Les bois graves sont tires d'une edition du XVme siecle. Les exemplaires sur papier d'Arches ont ete colories a la main d'apres les documents originaux. Le tirage est limite a 30 exemplaires sur Arches numerotes a la presse. Impression en deux couleurs. 47 Pages.
DE MONT,Pol. Grootmeesters der oude schilderkunst. 40 Reprodukties in / 379.00 Bijzonderheden: kleuren naar beroemde schilderijen. Met verklarende tekst. Jan van Eyck - Dirk Bouts - Hans Memlinc - P.P.Rubens - Antoon van Dyck - Jan van Scorel - Jan Mandijn - Dirk van der Laen, enz... Zeer goede kwaliteit-afdrukken, elk geplakt op stijf passe-partout-papier, met los blad uitvoerige beschrijving, telkens in een map en het geheel in een originele vollinnen portefeuille. Leiden,z.d. Zeer mooi bewaard !
LE PANORAMA DE LA GUERRE 1914 - 1918. Encyclopedie generale d'histoire et de / 446.00 Bijzonderheden: chronologie - depuis les origines a la fin des hostilites. Texte des legendes explicatives par Henri Leveque. En tout 5350 photographies - 466 portraits - 884 Scenes de batailles - 244 plans et cartes geographiques. - 140 planches hors texte en camaieu et en couleurs - 3421 pages ! Paris,s.d. 7 Magnifiques volumes, relie, quelques usures. 24 x 32 cm. L'ensemble pese environ 14 kilos ! Les 7 volumes :
GRYPDONCK,Marcel. Gulden Spiegel van Oostvlaanderen. Tekeningen Herman / 297.00 Bijzonderheden: Verbaere. Met 251 potlood- en pentekeningen, op ieder blad, soms meerdere per blad. Lokeren - Eeklo - Aalst - Oudenaarde - Melle - Gent - Maldegem - Adegem - Drongen - Sint Niklaas - en vele kleine gemeenten... Gedrukt in 2 kleuren. Antwerpen,1959. 257 Blz.groot formaat 215 x 275 mm. Beperkte en genummerde uit- gave. Vollinnen band met goudopdruk. Mooie staat en zeldzaam !
HAMER 1943-1944. HAMER 1943 - 1944. Volks- en heemkundig tijdschrift. Uitgegeven door de Ger- / 545.00 Bijzonderheden: maansche werkgemeenschap Vlaanderen. Midwinter nummer 96 blz. Nrs.1 tot 12 der 1e jaargang. 1 tot 7 1944. Prachtig geillustreerd. Met o.a. Windmolens. Urnen- velden. Kortrijk-Oudenaarde-Zwinland. Kust en strand in Vlaanderen. Reuzen. Vlaamsche klokkenspelen. Poppenspel. Koekplanken. Landelijke woningen. Zwaard- dansers. Runen. Wapens en huismerken. Brugge. Goed 'Ter Hellen" in Roeselare. Gebonden in halflinnen met etiket op rug. Groot formaat 265 x 365. Brussel.
HAMER 1943-1944. HAMER 1943-1944. Volks- en heemkundig tijdschrift. Uitgegeven door de Ger- / 545.00 Bijzonderheden: maansche werkgemeenschap Vlaanderen. Midwinter nummer 96 blz. Nrs.1 tot 12 der 1e jaargang. 1 tot 7 1944. Prachtig geillustreerd. Met o.a. Windmolens. Urnen- velden. Kortrijk-Oudenaarde-Zwinland. Kust en strand in Vlaanderen. Reuzen. Vlaamsche klokkenspelen. Poppenspel. Koekplanken. Landelijke woningen. Zwaard- dansers. Runen. Wapens en huismerken. Brugge. Goed 'Ter Hellen" in Roeselare. Gebonden in halflinnen met etiket op rug. Groot formaat 265 x 365.Brussel.
BERGHUIS, F.Lz. Handboek voor bouwkundigen / 645.00 Bijzonderheden: Kappen, Daken en verder timmerwerken * Constructie en decoratie. Ook in aansluiting aan "Onze betimmeringen". Naar het hoogduitsch van Theodor Krauth en Franz Sales Meyer. 436 Blz. groot formaat klein folio. 320 Afbeeldingen in de tekst en 114 volblad-platen. Antwerpen, zonder datum. Halflinnen band met goudopdruk. * Samen met: BERGHUIS, F.Lz. Burgerlijke bouwkunde. Onze betimmeringen. 372 Blz met 400 afbeeldingen in de tekst. Antwerpen, zonder datum. Gelijkaardige halflinnen band met goudopdruk. Licht wrijfsporen, anders goede toestand en zeldaam. De twee delen samen:
PREVENIER,W. Handelingen van de leden en van de Staten van Vlaanderen. / 645.00 Bijzonderheden: (1384-1405). Excerpten uit de rekeningen der steden, kasselrijen en vorstelijke ambtenaren.486 Blz.Vollinnen band,groot in4. BLOCKMANS,W.P.(zelfde titel) periode 1467-1477. 346 Blz. Vollinnen band.in4. + zelfde auteur,zelfde titel: Regeringen van Maria van Bourgondie en Filips de Schone (1477-1506). 606 Blz. vollinnen band in4. Groot aantal persoonsvernoemingen. Brussel,1971,1973. Het stel van 3 delen:
IN BELGIEN 1914-18. Handgemaakt zeer groot album met ingeplakte oude en / 645.00 Bijzonderheden: zeldzame (soms enige!) zichtkaarten. Titels in goudletters op zwart stevig papier. 1e.Teil: Das friedliche Belgien. 19 Kaarten Brussel, 29 Gent, 23 Brugge 12 Luik, 12 Namur, 8 Roeselare, 16 Oostende, 4 Leuven, 4 Ronse, 12 Diksmuide 12 Ieper, 12 Nieuwpoort, 11 Kortrijk, 12 Dinant, 11 Meenen, 11 Veurne, 12 Vise. 2.Teil: Flandern im Kriege: 7 Langemark, 11 verschillende, 6 Heldengräber, 10 Vor Yper (tekeningen). 254 In totaal. IJzeren kruis op rugzijde. 37x50,5cm.
CALLEWAERT,L.Pater. Handschrift. Op briefhoofdpapier van het weekblad / 397.00 Bijzonderheden: "Nieuw-Vlaanderen" schreef hij onderaan in 5 lijnen van zijn typisch handschrift een antwoord op een verzoek vanwege de redactie:..... gisteren stuurde ik een tekst... er bestaat werkelijk iets wat men telepathie noemt... en een uitvoerige handtekening in inkt. Quarto-blad. Uniek stuk en waardevol dokument !
HUNKE,H.Prof.Dr. Hanse * Downing Street und Deutschlands Lebensraum. / 297.00 Bijzonderheden: Met uitslaande gekleurde kaarten. Talrijke foto's en reprodukties in koperdiep- druk, o.a. Osterschen Hauses zu Brügge. Rathaus zu Brügge. Tuchhalle zu Brügge. Stadt Brügge Freibrief. Gerichtssiegel der Stadt Brügge. Siegel des Hansekontors zu Brügge. Osterlingenhaus in Antwerpen,enz... Met afdruk van talrijke zegels der Hanse-Steden. Berlin,1940. 168 Blz. Vollinnen band, rug beschadigd en her- steld. Groot formaat 215 x 300 mm. Zeldzaam !
SEPTEMBRE 1947. Hebdomadaire de redressement National. (1830-1944). / 297.00 Bijzonderheden: Nos. 1 a 28, 37, 41 a 51. (40). Chaque no. 6 pages,grand 43 x 56 cm. Illustre. Articles sur e.a. Monsieur Ganshof. De Schrijver. Victor Larock. De Fraiteur. Struye. Merlot. Proces d' " Ulenspiegel". L'Affaire Woestyn. Alfred Fabre-Luce. Le retour du Roi. Max Buset. Etc.. Tres bon etat, sauf 1 no.avec des taches seulement jaunissement des plis. Les 40 nos.ensemble:
LUISCIUS,A.G.(Rechtsgeleerde.) Het algemeen historisch, geographisch en genealogisch Woordenboek, / 545.00 Bijzonderheden: vervattende de gehele wereldlyke geschiedenis, in een verhaal van de Levens van alle de Kiezers, Koningen..... als ook de gehele Kerkelyke geschiedenis...wyders, een geographische, historische en staatkundige beschryving....voorts, een uitvoerige genalogische beschryving...eindelyk, een historische en zedekundige verklaring en uitlegging van de Heidensche Fabelen...Derde deel * Letter C - CZA. Titelblad in 2 kleuren. Kopgravure op blz. 1. Vignet. 428 + 146 blz. Folio 42,50 x 26 cm. Halflederen band met 6 nerven. Grootste deel leder ontbreekt, maar boekblok is goed en fris. Slijtsporen aan randen band. In 's Gravenhage, Pieter Husson, Thomas Johnson, Johannes Van Duren, Charles Le Vier....1726. Zeer zeldzaam en waardevolle tekst onder deze letter!
TROOST,Gerdy.Prof. Het bouwen in het derde Rijk. Nationaal-socialistische / 397.00 Bijzonderheden: bouwkunst. De monumentale en andere bouwwerken in een prachtig geillustreerd overzicht. Adolf Hitler-plein in Weimar. Rijkskanselarij-Berlijn. Kazerne der SS-Standarte Deutschland. Jeugdherbergen. Woningen. Gedenkteeken Langemarck in Belgie. Tannenberg.Hoogeschool der NSDAP. NS-Ordensburg Vogelsang, Crössinsee Sonthofen. Zeppelinveld. Rijkspartijdagterrein. Eeretempel. Bruggen. Wegen, enz. Amsterdam,1943. 168 Blz.groot formaat 240x315mm. Halflinnen. Zeldzaam!
TROOST,Gerdy.Prof. Het bouwen in het derde Rijk. Nationaal-socialistische / 397.00 Bijzonderheden: bouwkunst. De monumentale en andere bouwwerken in een prachtig geillustreerd overzicht. Adolf Hitler-plein in Weimar. Rijkskanselarij-Berlijn. Kazerne der SS-Standarte Deutschland. Jeugdherbergen. Woningen. Gedenkteeken Langemarck in Belgie. Tannenberg.Hoogeschool der NSDAP. NS-Ordensburg Vogelsang, Crössinsee Sonthofen. Zeppelinveld. Rijkspartijdagterrein. Eeretempel. Bruggen. Wegen, enz. Amsterdam,1943. 168 Blz.groot formaat 240x315mm. Halflinnen. Zeldzaam!
BARTELMÄS,E.Frieder. Het Jonge Rijk. Leven en streven der nieuwe Duitsche Jeugd. / 297.00 Bijzonderheden: Met 106 afbeeldingen, waaronder zeer originele beelden der Hitler-Jeugd, waarvan sommige in geen andere uitgaven te vinden. De strijd der Hitler-Jeugd in het Noorden. HJ.in Oostenrijk. Opbouw en indeling van de H.J. Gedichten. Hoe wij bouwen en werken. De H.J.vliegt. Soldatendom. Baldur Von Schirach,enz.. Amsterd. 1943. 224 Blz. Halflinnen band,verkleurd. Anders goede staat. Zeldzaam in het Nederlands, onder de oorlog, verschenen boek over dit onderwerp!
BARTELMÄS,E.Frieder. Het Jonge Rijk. Leven en streven der nieuwe Duitsche Jeugd. / 297.00 Bijzonderheden: Met 106 afbeeldingen, waaronder zeer originele beelden der Hitler-Jeugd, waarvan sommige in geen andere uitgaven te vinden. De strijd der Hitler-Jeugd in het Noorden. HJ.in Oostenrijk. Opbouw en indeling van de H.J. Gedichten. Hoe wij bouwen en werken. De H.J.vliegt. Soldatendom. Baldur Von Schirach,enz.. Amsterd. 1943. 224 Blz. Halflinnen band,verkleurd. Anders goede staat. Zeldzaam in het Nederlands, onder de oorlog, verschenen boek over dit onderwerp!
Jong; dr. L. de Het koninkrijk der Nederlanden in de Tweede WereldoorlogStaatsuitgeverij; 's-Gravenhage / 1969295.00 Bijzonderheden: 27 delen compleet - 1 t/m 13
BRANDT, GERARD (BESCHREEVEN DOOR) Het leven en bedryf van den Heere Michiel de Ruiter, Hertog, Ridder, &c. Lt. Admiraal Generaal van Hollandt en Westvrieslandt.Erven Ratelband en Compagnieen Hermanus Uytwerf / Cornelis Bouquet / Jan Daniel Beman / 1732400.00 Bijzonderheden: (3), (2)1065, (23) pp. Met kopere Plaaten verciert (compleet). Rug vakkundig vernieuwd. Gebonden in leer
DEMEESTER,Julius. Het Meilief. Lyrisch landelijk tooneelspel in 3 bedrijven. / 446.00 Bijzonderheden: Muziek van Peter Benoit. Klavieruittreksel van Arthur Wilford. Met muziek. Gent,Willemsfonds,1895. 100 Blz. Eerste maal ten tooneele gevoerd te Iseghem De Gretry-zonen, in 1893. Samengebonden met: Emm.HIEL. Lucifer, oratorio,trans- lated by Mrs.Butterfield. Music by Peter Benoit. Met muziek. Vlaams en Engels. London,z.d. (1869). Halflederen band met 5 nerven. Opdracht van J. Demeester in 4 lijnen en handtek.van hem en Peter Benoit. Lucifer:lange opdracht P.Benoit.
MILTON,John. Het verloren Paradijs. Heldendicht in twaalf zangen. / 297.00 Bijzonderheden: In Nederduitsche verzen overgebracht door J.J. Lodewijk Ten Kate. Met platen van Gustave Dore. Leiden-z.d. 329 Blz. Groot formaat. Talrijke vol-blad-gravures. Halflinnen en hoeken, uitgeversband. Lichte gebruiksporen.
V.N.V. Het Westland 1934 / 446.00 Bijzonderheden: 8e jaar. Vlaamsch Nationaal Weekblad voor het arrondissement Ieper. Kompleet in 51 nummers! Beheer en Redactie Vlaamsch-Nationale Perscentrale, Kortrijk. Groot formaat 540 x 370 en gedeelte 620 x 430 mm. Elk nummer ca.4 of 8 bladzijden. Buitengewoon goede en ongelezen toestand. Unieke volledige verzameling!
V.N.V. Het Westland 1935 / 446.00 Bijzonderheden: Weekblad van het Vlaamsch Nationaal Verbond. 9e Jaar. Met links van de titelkop een groot embleem V.N.V. Kompleet 49 nummers. Met foto's. Elk nummer ca 8 bladzijden. Nr.49, 8.12.1935 is een afscheidsnummer en aankondiging van de vervanging door "STRIJD" als officieel weekblad van het Vlaamsch Nationaal Verbond. Staf De Clercq, Alg.Leider V.N.V. Vervanging van o.a. Het Land van Aalst, De Strijdpost, De Noordzee, 't Leieland, 't Westland, 't Sinjaal, De Strijd, Schild en Vriend, De Voorwacht, enz... Verkeerde nummering: 2 x 34 van 25.8.35 met verschillende tekst. 35 Bestaat niet. Groot formaat 540 x 370 mm. Volksverheffing, Aalst. Buitengewoon goede en ongelezen toestand. Unieke volledige verzameling!
BRANDT,Gerard Histoire abregee de la reformation des Pais-Bas, / 272.00 Bijzonderheden: traduite du Hollandois de... Tome premier. Contenant les principaux evenements, depuis le VIII siecle, jusqu'en 1618. A La Haye, chez Pierre Gosse, 1726. 497 Pages. * Tome second. Contenant le Synode de Dordrecht et ses suites. 429 Pages. * Tome Troisieme. Contenant la Concession de Foi des Remontrans. 270 Pages et Table des chapitres et des paragraphes de cette confession de Foi. (Pages non numerotes). 3 Volumes. Ancienne reliure plein cuir, dos passe et reparation provisiore. Avant et derriere-plats en cuir, conserves, sauf manque de cuir au dos du volume second. Interieur assez bon. Tres rare! Les trois volumes petit in8, ensemble
MALEBRANCHE,P.B.M. Histoire chronologique des Papes, des Empereurs, des Rois / 595.00 Bijzonderheden: des Electeurs de l'Empire et autres Princes, qui ont regne en Europe depuis la naissance de Jesus-Christ jusqu'a present. Avec... ceremonies...les droits.. DE chaque Etat & de chaque Prince. Gravure front. et gravure de titre. Qq. CAchets. Bruxelles,1741. 3 Volumes, 437 + 420 + 584 pages. Reliure plein cuir du temps avec 5 nerfs et ornements en or. 1 Charniere fatigue et 1 charniere cassee, mais tient encore. Etat satisfaisant. Tres rare. Les trois volumes :
LOURDAULT,Abbe. Histoire d'Arques. 12 Planches,et dessins dans le texte. / 347.00 Bijzonderheden: Le Comte Walbert. Armes d'Arques. Arques sous la protection du Comte de Flandre. Foret de Rihoult. La fabrication des draps. Pendant la guerre entre le roi de France et les comtes de Flandre. Sous la domination Espagnole.Sous la Revolution Etc... Arques,1904. 312 Pages grand format 15 x 24 cm. Demi-percaline. Rare !
VIOLLET-LE-DUC. Histoire d'une forteresse. 8 Planches en couleurs. / 446.00 Bijzonderheden: Nombreux plans et dessins. Ouvrage avance de Vauban. Les bastions d'Errard de Bar-le-Duc. Chateau de la Roche-Pont. Le camp Romain permanent. Le Chat. La Barbacane. Le Bosson. Le Beffroi. La ville de la Roche-Pont est fortifiee par Charles le Temeraire. Les defenses de Vauban. L'Attaque theorique de l'ouvrage de Vauban. Definition de quelques termes techniques. Paris,s.d.(ca 1873). 368 Pages. Reliure originale demi-cuir 4 nerfs. Titre et ornements en or. Rare !
VIOLLET-LE-DUC. Histoire d'une forteresse. 8 Planches en couleurs. / 446.00 Bijzonderheden: Nombreux plans et dessins. Ouvrage avance de Vauban. Les bastions d'Errard de Bar-le-Duc. Chateau de la Roche-Pont. Le camp Romain permanent. Le Chat. La Barbacane. Le Bosson. Le Beffroi. La ville de la Roche-Pont est fortifiee par Charles le Temeraire. Les defenses de Vauban. L'Attaque theorique de l'ouvrage de Vauban. Definition de quelques termes techniques. Paris,s.d.(ca 1873). 368 Pages. Reliure originale demi-cuir 4 nerfs. Titre et ornements en or. Rare !
JUSTE,Theodore. Histoire de Belgique depuis les temps primitifs jusqu'a / 297.00 Bijzonderheden: la fin du Regne de Leopold Ier. De nombreuses gravures, planches chromolitho- graphiques , cartes, etc.. par les meilleurs graveurs Belges. Bruxelles,1868. 3 Beaux volumes : 349 + 377 + 300 pages. Reliure originale editeur, charnieres fatiguees. Tranches dorees.
PIRENNE,Henri. Histoire de Belgique des origines a nos jours. / 595.00 Bijzonderheden: Nombreuses illustrations en heliogravure. Planches en couleurs sur papier fort. Bruxelles,1948,1949. 513 + 522 + 530 + 426 + 93 Pages. grand format 245 x 320 mm. Pleine toile editeur. Legeres usures. Egratignure sur un dos. Inscriptions d'un chiffre sur la page de garde et un coin d'une page de garde coupe ( sans doute le nom du proprietaire). Cette edition est tres recherche !
DE MOREAU,E.S.J. Histoire de l'eglise en Belgique des origines au debut du / 347.00 Bijzonderheden: XIIeme siecle. Illustre de 21 planches hors-texte. Bruxelles,1940. 384 + 384 Pag
LAENEN,J. Histoire de l'Eglise Metropolitaine de Saint-Rombaut, a / 297.00 Bijzonderheden: Malines. Quelques gravures. Tables des noms de personnes. Index bibliographique. Malines,1919,1920. 2 Volumes, 301+386 pages.grand format. Les deux:
PIRENNE,Henri. Histoire de l'Europe. Des invasions au XVIe siecle. / 372.00 Bijzonderheden: La formation de la civilisation occidentale et son expansion. De l'empire Francais a la premiere guerre mondiale. Du traite de Versailles au Pacte Atlantique. Nombreuses illustrations, parfois en couleurs. 4 Volumes. 319 + 451 + 451 + 319 Pages. Bruxelles,1958,59. Reliure originale editeur, plein simimi-cuir, avec impression or. Legeres usures. Bon etat ! Ensemble:
BURY-PALLISER. Histoire de la Dentelle. Ouvrage illustre de 161 gravures / 372.00 Bijzonderheden: sur bois et de 16 planches en couleur. Dentelle, sa definition. La dentelle au fuseau. Dentelles en usage en 1665. La broderie a jour, origine de la dentelle. Les Flandres. Ecoles dentellieres. Details de la fabrication. Malines. Ypres. Bruges et Courtrai. Gand et le Beguinage. Hainaut. Valenciennes. Tulle et dentelle a la mecanique.Etc.. Tres belles gravures dans cette edition originale! Paris,1892. 340 Pages.gr.format 21x30cm.Reliure edit.pleine toile.Tranche doree.
TOUDOUZE,G.e.a. Histoire de la Marine. Les origines. Egypte. Phenicie.Grece. / 545.00 Bijzonderheden: Rome. Les Vikings. Du Gallion au Vaisseau. Propulsion mecanique. Premiers sous- marins militaires. Les navires geants. Les submersibles et l'ingenieur Laubeuf. La navigation sousmarine. Palaces flottants. La navigation interieure. Projets modernes ! Yachting. Bateaux de peche. Tres nombreuses illustrations, plusieurs en couleurs, parfois collees sur papier fort. Paris,1939. 604 Pages,grand 29 x 38,5 cm. Sur papier couche. Dos percaline repare ! Tres complet !! Rare !
LAMBOTTE,P.(Preface) Histoire de la Peinture et de la Sculpture en Belgique. / 372.00 Bijzonderheden: 1830-1930. Par un groupe de collaborateurs. La Renaissance de l'Art Belge apres 1830. Le Romantisme. Les Peintres de Genre et d'interieurs. Les Paysagistes. Les Marinistes. Les Graveurs. La Sculpture. 156 Planches en heliogravure, e.a. Rops, De Braekeleer, Permeke, Stevens, J.Ensor, Wouters,R., Opsomer, Lagae,etc. Bruxelles,1930. 199 Pages, grand in 4. Dos de couverture manque. Tres rare !
MERLE D'AUBIGNÉ, J(ean) H(enri) Histoire de la Réformation du seizième siècleFirmin Diderot Frères / Delay / 1842275.00 Bijzonderheden: 1842-1853. 5 Volumes. 587, 572, 688, 720, 698 pp. Bien complet. Titre, tomaison et filets dorés sur le dos cuir. Le V° volume est particulièrement consacré à la Réformation en Angleterre. Jean Henri Merle d'Aubigné: 1794 - 1872. Théologien protestant suisse né à Genève. Size: Gr. in-8-vo Reliure en demi-cuir
JUSTE,Theodore. Histoire de la revolution des Pays-Bas sous Philippe II. / 372.00 Bijzonderheden: Grandeur de Charles-Quint. Chapitre de l'Ordre de la Toison d'Or a Anvers. Le duc d'Albe. Les Espagnols prennent l'offensive. Mort de Charles-Quint. Organi- sation politique des Pays-Bas. Le Comte des Flandres. Les comtes d'Egmont et de Hornes. Le prince d'Orange. Devastations des eglises en Flandre. Etc... Bruxelles,1855. 496 + 615 Pages. 2 Volumes. Reliures demi-toile avec titre en or sur etiquette cuir. Tres rare !
HULLEBROECK,Adolphe. Histoire de la Tapisserie a Audenarde du XVe au XVIIIe / 446.00 Bijzonderheden: Siecle. 140 Planches sur papier couche. Bruxelles et environs (Chateau de Gaesbeek,e.a.) Audenarde et environs. Gand. Bruges (e.a. Musee Gruuthuse,Eglise de Boesinghe). Tournai.Liege et environs. Pays-Bas.France. Angleterre. Etats- Unis d'Amerique,etc...Impression en deux couleurs. Liste des souscripteurs. Renaix,1938. 255 Pages,grand format 23,5x28cm. Reliure demi-percaline. Rare !
HULLEBROECK,Adolphe. Histoire de la Tapisserie a Audenarde du XVe au XVIIIe / 449.00 Bijzonderheden: Siecle. 140 Planches sur papier couche. Bruxelles et environs (Chateau de Gaesbeek,e.a.) Audenarde et environs. Gand. Bruges (e.a. Musee Gruuthuse,Eglise de Boesinghe). Tournai.Liege et environs. Pays-Bas.France. Angleterre. Etats- Unis d'Amerique,etc...Impression en deux couleurs. Liste des souscripteurs. Renaix,1938. 255 Pages,grand format 23,5x28cm. Reliure demi-percaline. Rare !
GENS,Eugene. Histoire de la ville d'Anvers. Avec de nombreuses litho- / 297.00 Bijzonderheden: graphies hors texte, parfois en couleurs. Quelques planches gravees a deplier e.a. Panorama d'Anvers au XVIe siecle. Armoiries des Corps de metiers d'Anvers (blasons en couleurs !) Blasons des Familles patriciennes ou echevinales d' An- vers ( en couleurs !). Blason de la ville, grave par L.Stroobant, en couleurs. Blasons de Familles de Magistrats, de Savants, d'Artistes, etc...en couleurs. Anvers,1861. 622 Pages. Relie pleine percaline, avec impression doree.
NAUWELAERS,J. Histoire de la ville de Vilvorde. Preface de Paul Crokaert. / 694.00 Bijzonderheden: Histoire religieuse. Sous les regimes etrangers. L'Oeuvre des Hanssens. Grand' Place et l'Hotel de ville. Square Duchastel-Andelot. Le Beguinage. La Caserne. Les ecoles. Le Chateau. Les remparts. Les rues et les maisons. La coutume de Vilvorde. Moulins. etc.. Tres nombreuses illustrations dans le texte. 3 Planches en frontispice, dont 2 en couleurs. 1 Ancien plan a deplier.Jos.Vermaut,Courtrai 1941-1950. 889+866 Pages. 2 Volumes. Tres rare !
MIEGE,M. Histoire de Malte. Avec deux grandes cartes litho- / 297.00 Bijzonderheden: graphiques, a deplier : Ile de Malte et ses dependances. Plan de La Valette et de ses ports. Topographie. Population. Gouvernement. Institutions. Monuments. Commerce. Navigation. Dominations anciennes. Cession a l'Ordre de Saint-Jerusa- lem. Domination de l'Ordre. Arrivee du grand-maitre et de ses Chevaliers. Familles Rhodiennes. Bruxelles,1841. 2 Volumes(sur 3). 268 + 283 P. Couverture originale. Dos repare. Histoire complete jusqu'en 1775 ! Tres rare !
MIEGE,M. Histoire de Malte. Avec deux plans a deplier : Ile de Malte / 694.00 Bijzonderheden: et La Valette. Population. Gouvernement. Institutions. Etablissements publics. Monuments. Cession a l'Ordre de Saint-Jean de Jerusalem. Domination de l'Ordre. (tres grande partie sur cet Ordre !). Domination des Francais. Domination An- glaise. Bruxelles,1841. 4 Volumes. 268 + 283 + 255 + 295 Pages. Chaque volume dans une magnifique reliure demi-cuir, avec 5 nerfs. Etiquette avec titre. Orne- ments en or sur le dos. Ensemble tres rare !
MIEGE,M. Histoire de Malte. Avec un grand plan a deplier de / 694.00 Bijzonderheden: La Valette. Un autre de l'Ile de Malte. Topographie. Monuments. Agriculture. Industrie. * commerce. Dominations. Cession a l'Ordre de Saint-Jean de Jerusalem. Domination de l'Ordre. Institutions. Finances. Domination Francaise et Anglaise. Etc.. Bruxelles,1841. 268 + 283 + 255 + 295 Pages. 4 Volumes, complet ! Avec couverture originale, dos use. Interieur en bon etat. Tres rare !
DE BETRAND,Raymond. Histoire de Mardick & de la Flandre Maritime. 7 Planches / 446.00 Bijzonderheden: lithographiques. Prospectus pour le livre avec introduction de V. DErode inclus. Dunkerque,1852. 445 Pages grand format 16 x 24 cm. Reliure demi-percaline. Aussi inclus dans la reliure : une lettre manuscrite de 13 lignes de l'auteur et avec signature, pour Monsieur le Docteur Le Glay,Archiviste du Nord. Envoi avec signature. Couverture inclus. Tres rare !
REMBRY-BARTH,Dr. Histoire de Menin d'apres les documents authentiques. / 545.00 Bijzonderheden: Ouvrage orne de 8 plans et vues graves. (Faute sur la page de titre original. Le livre ne contenait jamais 8 plans et vues, mais 7 plans et vues sur double page et imprime d'un cote et une petite gravure sur la page de titre). Etymologie du nom Menin. Les armoiries communales. La Verge de Menin. Les anciennes Gildes Communales. Fetes et pro- cessions. Sous Louis de Male, Ducs de Bourgogne, Austro-Espagnole, etc... Communautes religieuses. Etc.. Vieux mots Flamands. Bruges 1881, reprint 1968. 4 Volumes relies pleine toile. 680 + 522 + 514 + 473 Pages. Bien conserve et devenu rare ! Les 4 volumes ensemble:
COULON,A.M.Abbe. Histoire de Mouscron d'apres les documents authentiques. / 793.00 Bijzonderheden: Avec 12 gravures,e.a. CArte de Mouscron en 1891. Le Chateau. La Seigneurie. L'Eglise. Origine. Des armoiries et noms de Famille. Famille de la Barre. Guerres de Louis XIV. Sentiments Jansenistes du cure. Bataille de Mouscron. Les Seigneurs (de Liedekercke, d'Ennetieres,etc.). Nys,Courtrai,s.d.(1890). 2 Volum. 892 pages ensemble.Reparations. Tres belle reliure,demi-cuir,5 nerfs,titre en or Avec le supplement edite en 1909,Beyaert,Courtrai. 50 Pages. Tres rare !
DE NORVINS,M. Histoire de Napoleon. Vignettes par Raffet. Gravure en / 297.00 Bijzonderheden: frontispice " Napoleon"(1769) collee sur feuille. Testament et codiciles de Napoleon. Nombreuses gravures pleine page avec papier protectrice et gravures dans le texte. Paris,1839. 648 Pages. Demi-toile.
LE GLAY,Edward. Histoire des Comtes de Flandre jusqu'a l'avenement de la / 397.00 Bijzonderheden: Maison de Bourgogne. Aspects de la Belgique aux temps primitifs. Invasion Franque. Moeurs des Belges. Les Forestiers. Arnoul. Baudouin de Lille. Robert de Jerusalem. Charles le Bon. Thierry d'Alsace. Philippe d'Alsace. Jeanne de Constantinople. Gui de Dampierre. Robert de Bethune. Louis de Nevers. Louis de Male, etc.. Lille,1886. 2 Volumes 416 + 420 Pages. 2 Volumes dans les couvertu- res originales. Impression en deux couleurs. Bon etat et rare !
LE GLAY,Edward. Histoire des Comtes de Flandre jusqu'a l'avenement de la / 397.00 Bijzonderheden: Maison de Bourgogne. Aspects de la Belgique aux temps primitifs. Invasion Franque. Moeurs des Belges. Les Forestiers. Arnoul. Baudouin de Lille. Robert de Jerusalem. Charles le Bon. Thierry d'Alsace. Philippe d'Alsace. Jeanne de Constantinople. Gui de Dampierre. Robert de Bethune. Louis de Nevers. Louis de Male, etc.. Lille,1886. 2 Volumes 416 + 420 Pages. 2 Volumes dans les couvertu- res originales. Impression en deux couleurs. Bon etat et rare !
DE BARANTE,M. Histoire des Ducs de Bourgogne de la Maison de Valois. / 496.00 Bijzonderheden: Avec des remarques par le Baron de Reiffenberg. Avec une gravure de titre dans chaque livre (lithographie). Bruxelles,1835-1836. Chaque livre environ 390 pages Reliure moderne pleine percaline avec impression or. Ensemble 10 volumes :
BENTIVOGLIO,Cardinal. Histoire des Guerres de Flandre. 4 Volumes. Paris,1769. / 595.00 Bijzonderheden: 509 + 476 + 509 + 560 Pages. Demi-cuir. Charnieres fatiguees. Il manquait les pages 505-509 de la Table des matieres du tome 1, mais ils sont ajoutes en copie Traduite de l'Italien par M.Loiseau. L'Ensemble :
VAN DE PUTTE,F. Histoire des Gueux-des-Boix, ecrite par Charles Wynckius / 446.00 Bijzonderheden: prieur des Dominicains a Ipres (Ieper). Bruges,1841. 107 Pages grand format in4 Numerote et signe par le president Abbe Carton de la Societe d'Emulation lorsque les membres effectifs atteignaient seulement 48 membres ! Tirage limite. Tres bon etat et rare !
GOETHALS,F.D. Histoire des lettres, des sciences et des arts, en / 620.00 Bijzonderheden: Belgique et dans les pays limitrophes. Portrait grave de chaque personnage. E.a. J.Edelheer, H.Goltzius, L.Van den Hane, Abraham Ortelius, M. de Swaen Jean Pinius, J.F.Foppens, G. DE Malines, Ch.Wastelain, F.Meganck, Corn.Huysmans Olivier Vredius, Ch.Van Poucke, Ph. de Cleves, etc..(environ 25 personnages par volume) Bruxelles,1840,1842,1844. 4 Volumes en 2 reliures. 454+454+444+366 Pages Demi-toile. 1 Coin de reliure abime. Tres belles gravures ! Rare !
JANSSENS,J.H. Histoire des Pays-Bas, depuis les temps anciens jusqu'a la / 397.00 Bijzonderheden: creation du Royaume des Pays-Bas en 1815. Bruxelles,1840. 3 Volumes. 535 + 502 + 564 Pages. Reliure moderne. Couverture originale collee sur le devant.(209)
THIERS,A. Histoire du Consulat et de l'Empire. Avec gravures (avec qq. / 694.00 Bijzonderheden: rousseurs). Constitution de l'an VIII. Rupture de la paix d'Amiens. Camp de Boulogne. Austerlitz. Fontainebleau. Talavera et Walcheren. Le Concile. Passage du Niemen. Moscou. La Berezina. Leipzig et Hanau. L'Ile d'Elbe. Waterloo. Seconde abdication, etc... Bruxelles,1845,1846,1851,1856,1857,1862. * complet en 6 volumes. 823+835+572+548+547+631 Pages. Reliures du temps, demi-cuir avec ornements et titre en or. Grand format 180 x 280 mm. Rarement complet !!
BOIN,Victor. Histoire du Football en Belgique et au Congo Belge. Le / 446.00 Bijzonderheden: livre d'Or Julbilaire de l'U.R.B.S.F.A 1895-1945. Dessins de Paul Daxhelet. Nombreuses photographies dans le texte. Le football dans les neuf provinces. Les Diables Rouges. Le football Belge en Angleterre de 1940 a 1944. Etc... Bruxelles,s.d. 533 Pages grand format 250 x 325 mm. Reliure pleine toile editeur Rare !
DE RIANCEY, Henry Histoire du monde ou histoire universelle depuis Adam jusqu'au Pontificat de Pie IX (1863) / 490.00 Bijzonderheden: Neuf volumes 1 a 10 (volume 8 manque) edites par Victor Palme, Paris, Annees 1863-1870. Demi-cuir glace. Titre et ornements en or sur le dos. Plats en papier marbre. Format 140 x 220 mm XIX pages et 554 pages + 580 pages + 548 pages + 462 pages + 451 pages + 494 pages + 544 pages + 488 pages + 632 pages Bon etat de tout les volumes. Seulement tome 10 avec charniere legerement cassee sur 3-4 cms. Ensemble des 9 volumes.
FROMAGEOT. Histoire du Regne de Marie-Therese, Imperatrice, Reine de / 446.00 Bijzonderheden: Hongrie & de Boheme, Archiduchesse d'Autriche, etc.... precedee de Tables Gene- alogiques & chronologiques. Pour servir de suite a l'Abrege chronologique de l'Histoire d'Allemagne par M.Pfeffel, jusqu'a la fin de l'annee 1780. 1 Gravure. Avec "Traite de Paix de Teschen" ( 20 pages ). Bruxelles,1781. 401 Pages. Couverture muette. Tres rare !
DE SCHREVEL,A. Histoire du Seminaire de Bruges. Bruges,1883,1895. / 297.00 Bijzonderheden: 2 Volumes. 977 + 665 Pages. Ensemble :
DE SCHREVEL,A.C. Histoire du Seminaire de Bruges. Fondation. Organisation / 297.00 Bijzonderheden: du chapitre de Saint-Donatien. Chaires publiques de theologie et de belles-let- tres fondees a Bruges par Jean de Witte, eveque de Cuba. Pierre de Corte. Remi Drieux. Etc.. Bruges,1895. 977 Pages. (Tome 1). Documents. Bruges,1883. 665 Pag. (Tome 2). Couverture originale. Celle du tome 1 repare. Tres rare les deux volumes ensemble !
CLAEYS,Prosper. Histoire du Theatre a Gand. 3 Volumes. Gand,1892. / 347.00 Bijzonderheden: 256 + 442 + 447 Pages. Demi-toile et coins. Tres rare ensemble !
FABER,Frederic. Histoire du Theatre Francais en Belgique depuis son / 694.00 Bijzonderheden: origine jusqu'a nos jours d'apres des documents inedits reposant aux archives Generales du Royaume. 5 Volumes. 312 + 344 + 371 + 354 + 320 Pages. Relie dans de belles reliures en cuir glace, avec 5 nerfs. Impression limitee a 500 exs. seulement ! Une gravure. Bruxelles,1878-1879-1880. Avec un hommage de l'auteur et la signature. Etat impeccable. Les 5 volumes :
DEWEZ. Histoire Generale de la Belgique depuis la conquete / 446.00 Bijzonderheden: de Cesar. 7 Volumes. Bruxelles,1805. Environ 300 pages par livre. Au 2me Volume manque de texte aux pages 225-228 jusqu'a la page 245 (un coin). Avec listes genealogiques. Couvertures avec usures.
DELEWARDE,R.P.M. Histoire generale du HAINAU (sic)...Mons,1718-1722. * complet / 645.00 Bijzonderheden: en 6 volumes in12 ! Cartonnage ancien de papier bleu.
PIERRON,Sander. Histoire illustree de la Foret de Soignes. Bruxelles,s.d. / 620.00 Bijzonderheden: (vers 1930). La Flore. La Faune. Les Maisons Seigneuriales. Chateaux. Les Eta- blissements Religieux. Beguinages. Eglises,e.a. Rouge Cloitre, Hoeylaert,Over- yssche, Crainhem, Linkebeek,etc..Les Chantres. Miniaturistes. Relieurs. Peintres Dessinateurs,etc..La geographie. Les moulins. Toponymie. L'Histoire depuis l'age de la Pierre. La Juridiction. Le Code Forestier,etc..3 Grands volumes,reliure editeur,pleine toile,in4. 410+592+562 P.680 illustr.10 Planches en couleurs.
BROCHON,J.E.B. Histoire illustree des Pelerinages Francais de la Tres / 694.00 Bijzonderheden: Sainte Vierge. Ouvrage enrichi de 450 dessins inedits et accompagne de 20 cartes des pelerinages de la tres Sainte Vierge en France. Il est joint, nombreux articles de journeaux, images, etc.. sur ces lieux de pelerinage. Paris,s.d. (1890). 1272 Pages.(!) Reliure pleine toile originale editeur avec impression or Charnieres cassees, reparees. Traits dorees. Tres rare !
VEREECKE,J.J.J. Histoire militaire d'Ypres, jadis place-forte de la Flandre / 372.00 Bijzonderheden: Occidentale. Gand,1858. 457 Pages. 2 Dernieres pages du registre en fotocopie. Reliure demi-cuir de ce temps. Dos avec 5 nerfs et titre en or. Avec la signatu- re de l'auteur. Tres rare !
ROLLIN. Histoire moderne des Chinois, des Japonnois, des Indiens,des Turcs, des Russiens, &c. / 1289.00 Bijzonderheden: Pour servir de suite … l'Histoire ancienne. Paris, 1754-1777. 20 Volumes dans une reliure du temps plein cuir brun, avec ornements et titre en or, un peu use, mais sans degats importants. Chaque livre environ 600 pages. Tomes19-20-21 contienent e.a. l'histoire des Terres Polaires. Il manque seulement le tome 13. Serie tres decoratif dans une belle reliure uniforme. Histoire de tres grand interet. Plats en papier marbre. Les 20 volumes. Rarement aussi complet et dans un tel bon etat!
BUFFON, George-Louis Le Clerc, Comte de- Histoire naturelle des oiseaux, / 745.00 Bijzonderheden: Augmentee de Notes, d'Additions considerables, et mis au courant des connoissances actuelles; Ouvrage formant une Ornithologie complette. Redige par C.S.Sonnini. Pas de gravures! Chaque volume environ 330-380 pages in8. Paris, Dufart, An XI (1802-1803). An XII. (1803-1804). Broche, parfois debroche, mais tient encore. Volumes 10-12,14-22,24.Quelques volumes dans une reliure simple, muette. Volumes 1-9,13,23. Interieur en bon etat. Les 24 volumes,suite de 1 a 24
GUIOTH,. Histoire numismatique de la revolution Belge, ou / 397.00 Bijzonderheden: description raisonnee des Medailles, des Jetons et des Monnaies qui ont ete frappes depuis le commencement de cette revolution. Rozez-Bruxelles. 62 Blz. Chez Milis -Imprimeur de S.A.R. Le Duc De Brabant. 1845. Folio. 62 grote steen- drukplaten van Cremetti-Liege, van buitengewone kwaliteit. Zeer zeldzaam en waar -devol grafisch werk.
DEWEZ. Histoire particuliere des Provinces Belgiques sous le / 297.00 Bijzonderheden: gouvernement des Ducs et des Comtes; pour servir de complement a l'histoire Generale: A sa Majeste le Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau...... Bruxelles,1816. 3 Volumes. 458 + 482 + 465 Pages. Listes genealogiques. Usures aux couvertures, autrement bon etat !
DE MEESTERE,Gerardi. Historia Episcopatus Iprensis. Latijnse tekst met inlei- / 545.00 Bijzonderheden: ding in 't Frans. Beaucoup de nos paroisses trouveront dans ce volume des faits pour leur histoire politique et religieuse. (Vlamertinghe - Bataille) Boesinghe (prise du chateau), la mort du comte d'Egmont, le premier eveque d'Ypres discours d'ouverture du synode diocesain d'Ypres en 1609, etc... Catalogue des eveques de Terouane, la biographie des eveques de ce diocese, etc.. Bruges,1851 Reliure demi-toile. Numerote. Avec 2 signatures. Format 225x295 mm. 180 Pages.
DE MEESTERE,Gerardi. Historia Episcopatus Iprensis. Latijnse tekst met inlei- / 545.00 Bijzonderheden: ding in 't Frans. Beaucoup de nos paroisses trouveront dans ce volume des faits pour leur histoire politique et religieuse. (Vlamertinghe - Bataille) Boesinghe (prise du chateau), la mort du comte d'Egmont, le premier eveque d'Ypres discours d'ouverture du synode diocesain d'Ypres en 1609, etc... Catalogue des eveques de Terouane, la biographie des eveques de ce diocese, etc.. Bruges,1851 Reliure demi-toile. Numerote. Avec 2 signatures. Format 225x295 mm. 180 Pages.
MORTIER,Pieter(Uitg.) Historie des ouden en nieuwen Testaments,verrykt met / 2430.00 Bijzonderheden: meer dan 400 Printverbeeldingen in koper gesneeden. Generale Waereld kaart Kaart van.. het Aardsch Paradys..,Reys uyt Egypten..., Heylige Land ...Israels..., ..Landen daar de Apostelen... (5 kaarten) groot formaat: 45x54 cm. P.Mortier,Amsterdam,1700.Kop-,slot-,en titelgravures. 2 Delen . Deel 1 : 282 Blz Deel 2 : 163 Blz. Groot formaat 30,5 x 46 cm.in originele vollederen banden uit de tijd ruggen met 7 nerven. Stukje uit rug boven en onder (10 cm.bij deel 2-bovenaan) doch netjes bijgewerkt en minder opvallend. Mooi bewaarde gouddruk op platten.
MORTIER,Pieter(Uitg.) Historie des ouden en nieuwen Testaments,verrykt met / 2430.00 Bijzonderheden: meer dan 400 Printverbeeldingen in koper gesneeden. Generale Waereld kaart Kaart van.. het Aardsch Paradys..,Reys uyt Egypten..., Heylige Land ...Israels..., ..Landen daar de Apostelen... (5 kaarten) groot formaat: 45x54 cm. P.Mortier,Amsterdam,1700.Kop-,slot-,en titelgravures. 2 Delen . Deel 1 : 282 Blz Deel 2 : 163 Blz. Groot formaat 30,5 x 46 cm.in originele vollederen banden uit de tijd ruggen met 7 nerven. Stukje uit rug boven en onder (10 cm.bij deel 2-bovenaan) doch netjes bijgewerkt en minder opvallend. Mooi bewaarde gouddruk op platten.
EXCELSIOR 1883-1893. Historique du Cercle Litteraire Excelsior. Fondation...etc / 446.00 Bijzonderheden: par MM.Charles De Schryver et Arthur Ganshof. Contributions e.a. de Georges Rodenbach, Paul Hymans, Louis Frank, Lucien Solvay, Victor Remouchamps, Marie Popelin, Gustave Claeys, Pierre Huybrechts : Notes sur quelques artistes de Bruges, Maurice Barres: Les deux femmes du Bourgeois de Bruges, Clovis Hugues: Bruges,sonnet, etc...Contient quelques belles photocollographies,e.a. ancienne rue de Bruges. Page de titre Flori Van Acker. Popp,Bruges.397 Pages.Dos repare.
GURLITT,Cornelius. Historische Städtebilder. Brügge. 39 Seiten Text mit / 694.00 Bijzonderheden: 83 Zeichnungen, u.a. Alte Kreuztor, Eseltor, Schmiedetor, Genter Tor,usw.. 32 Grosse Tafeln mit Lichtdruckbildern. U.a. viele alte Abbildungen aus die Jahren 1900. Stadplan Brügge im Jahre 1562. Berlin,1912. Grossformat 49 x 33 cm. Tafeln teils angerändert. Einige Tafeln mit Randbeschädigungen bzw.Eckabrissen ohne beschädigung von das Bild. Selten !

1 2 3 4 5 6 78 9 10 11 12 13 14 15 16 17