Tweedehands boeken voor liefhebbers  
Auteur Titel     Snuffelen    Populaire titels    Populaire auteurs   Winkels    Zelf verkopen Nieuwste boeken    Uitgebreid zoeken      
 
 

Tweedehands boeken over Collectors items

Gevonden:24 tweedehands boeken over het onderwerp Collectors items
Op deze site bieden enkele honderden antiquaren en particuliere verkopers hun tweedehands/antiquarische boeken te koop aan.
AuteurTitelUitgeverij / JaarPrijsBestel
VLAANDEREN VLAANDEREN 1931 / 390.00 Bijzonderheden: Weekblad tot verspreiding der Vlaamsch-Nationale Gedachte. Jaargang 10. Opstel, Beheer, Merelbeke. Mathijs Clerckx. Op 1/2/34 samengesmolten met: Jong Dietschland = Vlaanderen - Jong Dietschland. Geredigeerd in Nederland door de twee hoofdredacteurs, Prof. Jozue De Decker en priester Robrecht De Smet. Groot formaat 480 x 330 mm. Elk nummer 8 bladzijden. Kompleet in 50 nummers/stuks. Nrs 452 t&m 487. Nr.468 van 19.9.31 moet 488 zijn. Nr.469 van 26.9.31 moet 489 zijn. Nrs. 490 t&m 501/502. Ongelezen, onopengesneden, en uitzonderlijk prachtig bewaarde toestand. Unieke verzameling
VLAANDEREN VLAANDEREN 1932 / 390.00 Bijzonderheden: Weekblad tot verspreiding der Vlaamsch-Nationale Gedachte. Jaargang 11. Opstel, Beheer, Merelbeke. Mathijs Clerckx. Op 1/2/34 samengesmolten met: Jong Dietschland = Vlaanderen - Jong Dietschland. Geredigeerd in Nederland door de twee hoofdredacteurs, Prof. Jozue De Decker en priester Robrecht De Smet. Groot formaat 480 x 330 mm. Elk nummer 8 bladzijden. Kompleet in 53 nummers/stuks. Nrs 503 t&m 518. Er is nog één nr.518 dd. 23.4.32, de blz sluiten wel op elkaar aan (blz.129-136). Er is géén nr.520 (de blz.van 521 sluiten aan op 519). Nrs 521 t&m. 555. Ongelezen, onopengesneden, en uitzonderlijk prachtig bewaarde toestand. Unieke verzameling
VINCKX,Jan. Vlaanderen in uniform 1940-1945. Deel 1 tot 7. Volledig ! / 1091.00 Bijzonderheden: Buitengewoon uitvoerig standaard-werk met een overvloed van illustraties, fotos kaarten,tekeningen. Antwerpen,1980-1984. Ieder deel van 330 tot 725 blz. Zal nooit herdrukt worden, wegens zijn omvang en de hoge kosten. Elk deel in vollin- nen banden met zilveropdruk. Omslag rond elk deel. Het volledig stel, zeer zeld- zaam in verkoop!
VINCX,Jan. Vlaanderen in uniform 1940-1945. Deel 2. Overvloedig geil- / 372.00 Bijzonderheden: lustreerd met foto's en tekeningen. Inhoud : N.S.K.K., Zivilkraftfahrerkorps V.A.V.V., Boerenwacht, Adolf Hitlerschule, N.P.E.A., Rijksschool Kwatrecht en Schoten, Vlaamse school, Junkrswerke, Langemarck Studium, Germaanse Landdienst. Rex Vlaanderen. Voorgeschiedenis van REX. Dienstgraadkentekens. Dienstrangkente- kens. Namenregister, enz... Antwerpen,1952. 418 Blz. Vollinnen band. Omslag. Mooi bewaard exemplaar ! Zeer zeldzaam !
TWINTIG EEUWEN VLAANDEREN. 261 Bevoegde medewerkers stellen het / 446.00 Bijzonderheden: grootste naslagwerk over Vlaanderen op ! 9919 Illustraties. 264 Volbladkleur- illustraties. Glanzend luxepapier. Geschiedenis van Vlaanderen. De Vlaamse Beweging. De Vlaamsche Gemeenschap. Kunst en wetenschap. Vlaamse figuren. Oude en nieuwe visies. Hasselt. 15 Delen in vollinnen luxeband met omslag. Elk deel ca.422 blz.groot 27,5 x 22 cm. Het stel:
DE MEYER,Maurits. Volksprenten in de Nederlanden 1400 - 1900. Religieuze / 297.00 Bijzonderheden: allegorische, satirische en verhalende prenten. Speelkaarten, ganzen- en uilen- borden. Driekoningenbriefjes, Nieuwjaarsprenten. Met 175 genummerde illustraties waarvan vele in kleur en op een duidelijk groot te onderscheiden formaat, zodat alle details zichtbaar zijn. Amsterdam/Antwerpen,1970. 220 Blz.groot formaat 260 x 340 mm. In iets ingescheurde kartonnen hoes met opdruk. Boek in goede staat. Standaardwerk !!
SACRE,M.& De Cort,A. Volksspelen en volksvermaken in Vlaamsch-Belgie. / 347.00 Bijzonderheden: Algemeene bibliographie. Loopspelen.Springspelen.Dansspelen. Werpspelen. Gezel- schapsspelen. Spelen met speeltuigen. Wreede spelen bij de dieren. Vuurvermaken. Mensch en muziek. Mensch en kalender. Kermisspelen. Volksvermaken op bepaalde dagen of tijden. Enz.. Met illustraties, waarvan enkele op kunstdrukpapier. Merchtem,1925. 284 Blz.groot 16,5 x 25 cm. Met film overplakte originele omslag. Gebruiksporen, doch anders goed ex. en zeer zeldzaam !
STEYAERT,J.J. Volledige beschryving van Gent of geschiedkundige beschou- / 297.00 Bijzonderheden: wing van deze stad en haar bewooners, de merkwaerdige gebouwen, gestichten en maetschappyen, de beroemde Gentenaren, enz. Versierd met koperplaten, gegraveerd door M.Ch.Onghena. Gent,1857. 386 Blz. Halflederen band der tijd. Zwakke schar- nieren. Slijtsporen. Roestvlekjes. Boekblok gaaf. Zeer zeldzaam!
STREUVELS,Stijn. Volledige werken in 12 delen. Originele linnen banden. Zeer / 545.00 Bijzonderheden: decoratief stel. Elk deel ca. 440 blz. Amsterdam,1952-57. In mooie en praktisch ongelezen toestand. Enkel wat kleine verspreide vlekjes. Zeldzaam! Het stel van 12 delen:
VAN STRAELEN,Victor. Volume Jubilaire. 2 volumes, grand in 4. Nombreuses / 297.00 Bijzonderheden: illustrations. Directeur de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgi- que. Bruxelles,1954. Edit. limitee.
ONS VADERLAND 1926. Voortzetting van "Het Frontblad" en naoorlogs dagblad / 372.00 Bijzonderheden: vande Frontpartij. Verving weekblad "De Ploeg". Medewerkers: Staf De Clercq Joris Van Severen, H.Borgignon, J.Leuridan, O. DE Gruyter, A.Borms, H.Vos, enz.. Nrs.2 a 4, 6, 10 a 13, 16, 25 a 37, 39 a 52. Zeldzaam goed bewaarde toestand ! Totaal van 36 nummers !
LEWITT, SOL - Wall drawings 1969-1984, / 1984350.00 Bijzonderheden: Stedelijk Museum Amsterdam / Van Abbemuseum, Eindhoven / Wadsworth Atheneum, Hartford Ct., 1984, Pap., oblong large 8vo, 207p, illustrations in colour and bl/w. Bilingual edition English-Dutch. Texts by Alexander van grevenstein, Jan Debbaut and excerpts from a correspondence between Andrea Miller-Keller and the artist. Catalogue design by Sol Lewitt
DUERLOO, L. en JANSSENS, P. WAPENBOEK VAN DE BELGISCHE ADEL VAN DE 15DE TOT DE 20STE EEUW. / 793.00 Bijzonderheden: DEEL 1 : A - F, DEEL 2 : E - M, DEEL 3 : N - Z, DEEL 4 : 3408 WAPENSCHILDEN, Gemeentekrediet, deel 1 : 1992, deel 2 : 1993, deel 3 : 1994, deel 4 : 1993, 4 delen, vollinnen ingebonden onder stofwikkel, 170 x 240 mm., deel 1 : 792 pp., deel 2 : 844 pp., deel 3 : 800 pp., deel 4 : 896 pp. - Uitzonderlijk werk over de vroegere en de huidige Belgische adel. Bevat alle adelbrieven die werden uitgereikt door de vorsten van de Bourgondische, de Spaanse en de oostenrijkse nederlanden, het prinsbisdom Luik, het hertogdom Bouillon, het koninkrijk der Nederlanden en het koninkrijk Belgie. Elk deel bevat een wapenbeschrijving en een kleurenreproduktie van het blazoen uit de adelbrief, een verwijzing naar de archiefbronnen en een literatuuropgave. Zeer mooi stel! In als nieuwe toestand. Zeldzaam. De 4 delen samen
Henket, N.H., Schols, Ch.M. Dr. en Telders, J.M. WaterbouwkundeGebr. Van Cleef 's-Gravenhage / 500.00 Bijzonderheden: - Waterbouwkunde, Derde deel (1e gedeelte), Afd. XIV BEREKENING DER BRUGGEN, bewerkt door N.H. Henket, met 55 platen, 1885, 512p . (platen in ander deel) - Waterbouwkunde, Derde deel (2e gedeelte), Afd. XIV BRUGGEN, bewerkt door N.H. Henket, J. van Hasselt, J. de Koning, W.J. Brender à Brandis, E. Gugel, met 132 platen, 1885, 1022 p. - Platen behoorende bij de Waterbouwkunde, Derde deel (2e gedeelte), Afd. XIV, BRUGGEN, ca. 1885, 132 platen - Waterbouwkunde, Derde deel (3e gedeelte), Afd. XIV BRUGGEN, bewerkt door N.H. Henket en A.W. Mees, met 48 platen, 1888, 353 p. (platen in ander deel) - Waterbouwkunde, Derde deel (4e gedeelte), Afd. XIV BEREKENING DER BRUGGEN, bewerkt door Dr. C.A. Scheltema en Dr. Ch. M. Schols, met 20 platen, 1896, 393 p. (platen in ander deel) - Waterbouwkunde, Vierde deel, Afd. XV, WEGEN, bewerkt door A. Fock, C.J. van Doorn, N.H. Henket, met 28 platen, 1885, 797 p. (platen in ander deel - Waterbouwkunde, Tweede deel, Afd. XI, RIVIEREN EN RIVIERWERKEN, bewerkt door C. Lely, met 22 platen, 1890, 519 p. (platen in ander deel) - Waterbouwkunde, Tweede deel, Afd. XIII, Waterstaatkundige beschrijving van Nederland, bewerkt door W. Verwey Az., met 66 platen, 1890, 478 p. - Platen behoorende bij de Waterbouwkunde, Tweede deel, XIII, Waterstaatkundige beschrijving van Nederland, ca. 1890, 65 platen en kaarten (deels in kleur) In één band: - Platen behoorende bij de Waterbouwkunde, Eerste deel, I. Beschoeiïngen en Bekleedingsmuren, ca. 1890, 7 platen - Platen behoorende bij de Waterbouwkunde, Afd. II. Sluizen (geen titelpagina), ca. 1890, 44 platen - Platen behoorende bij de Waterbouwkunde, Eerste deel, VII. Bevloeiingen, ca. 1890, 36 platen - Platen behoorende bij de Waterbouwkunde, Tweede deel, XI. Rivieren en Rivierwerken, ca. 1890, 22 platen In één band: - Platen behoorende bij de Waterbouwkunde, Vierde deel, Afd. XV. Wegen, ca. 1890, 28 platen - Platen behoorende bij de Waterbouwkunde, Afd. XV. Spoorwegen (geen titel pagina), ca. 1890, 62 platen (geen tekstuitgave) In één band: - Platen behoorende bij de Waterbouwkunde, Derde deel (1e gedeelte) Afd XIV. Bruggen, ca. 1890, 55 platen - Platen behoorende bij de Waterbouwkunde, Derde deel (3e gedeelte) Afd XIV. Bruggen, ca. 1890, 48 platen - Platen behoorende bij de Waterbouwkunde, Derde deel (4e gedeelte) Afd XIV. Bruggen, ca. 1890, 20 platen Alle delen zijn uitgevoerd in halfleer met gemarmerde platten met leren hoeken, gemarmerde schutbladen ruggen met ribben en titel in goud. De tekstuitgaven hebben een afmeting van 23x16 cm, de platenuitgaven 31x26 cm. Alle delen zijn in perfecte staat. 0
ZWIERS,L. Waterbouwkunde. 3 Delen. 180 + 142 + 115 Blz. Amsterdam / 545.00 Bijzonderheden: 1908. Met 11 + 6 + 8 + 7 grote uitslaande platen waarop honderden figuren en tekeningen van sluizen - ophaalbruggen - bruggen - beschoeingsmuren - enz... (randen van enkele platen iets beschadigd, zonder hinder voor de tekeningen ) Groot formaat. Halflinnen banden met gebruiksporen. Belangrijk werk als dokumentatie over oude konstrukties en industriele archeologie. Zeldzaam !
DECROIX,Marcel. Wazemmes et son marche / 1115.00 Bijzonderheden: 15 Gouaches, 14 lithographies par Andre Dourdin. Texte de Marcel Decroix. Dans une magnifique boite en carton orne. Le tout dans une housse en carton decore avec des lions sur fond jaune. Titre en or sur le dos. Les planches pourvus d'un passe-partout et une feuille protectrice. Un des 270 exemplaires numerotes de 31 a 300 dont les gouaches et les textes sont tires sur pur Fil Lafuma. Avec la signature autographe d'André Dourdin. Impression en deux couleurs. Sur une page de titre, de nombreuses signatures autographes, avec un "en hommage de reconnaissance au Premier Ministre Van Acker.." Ce livre provient de la bibliotheque de cet ancien Ministre Belge. Avec petite etiquette en or garantisant cette provenance. Tres bon etat du livre, de la housse (sauf une petite reparation) et la boite speciale. Tres rare!
DE SPECTATOR Weekeindblad van "De nieuwe Standaard" gewijd aan staatkun- / 297.00 Bijzonderheden: de, sociologie, economie, kunst- en geestes-leven. 1945: nrs.45-46-47. 1946: nrs.1 tot 21, 24 tot 38. Nr.39=alleen "Kern". Elk nr. CA.16 blz.groot formaat 410 x 285 mm. Gebonden in halflinnen band + hoeken. Veelal eerste en enige publikatie van historisch belangrijke bijdragen. Losse nummers bijgevoegd als aanvulling van het jaar 1946: nrs.40 tot 43 (4 stuks in zeer mooie toestand).
DE SWAEN,Michiel. Werken van Michiel De Swaen. Uitgegeven door Dr.V.Celen / 297.00 Bijzonderheden: met de medewerking van Dr.C.Huysmans en Prof.Dr.M.Sabbe. De Tooneelspelen II. Het leven en de dood van Jezus Christis I & II. Verscheyden godtvruchtige en sedige Rym-werken. Delen 2-3-4-5-6. Antwerpen,z.d. 301+275+232+336+340 Blz.groot in8,onopengesneden. Beperkte oplage, elk deel genummerd. Als nieuwe staat ! Ondanks het ontbreken van deel 1, op zich zelf elk deel bruikbaar afzonderlijk en zeer zeldzaam !
VAN RUUSBROEC,Jan. Werken, naar het Standaardhandschrift van Groenendaal / 297.00 Bijzonderheden: uitgegeven door het Ruusbroec-Genootschap. Vanden XIJ Beghinen. Vanden XIJ Dogheden. De Gheestelijke Brulocht. Van den blinckenden Steen, enz... Bewerkt door A.Stracke, J.Van Mierlo, L.Reypens, J.Poukens, M.Schurmans. 4 Delen. 320 + 324 + 380 + 263 Blz. Mechelen,1932,1934. Originele linnen banden. Titel in goud op rug en voorplat. Zeldzaam kompleet !
VAN DER MEULEN,J.B. Willem den Koppigen ingedrongen Koning der Nederlanden / 347.00 Bijzonderheden: aenlyding gevende tot den opstand der Belgen in 1830; met een omstandig verhael van de vier roemweerdige dagen, groote voorvallen en gevolgen. Zyne schynhey- ligheyd. Oproer te Antwerpen. Beeldstormery. De orangisten. Willem beteugelt de drukpers. De roovery van Willem word ontdekt. Begin der revolutie. Oproer te Brugge, Ath, Bergen, Luyk,enz... De Hollanders verlaeten Brugge. Enz.. Brussel 1833,1839. 2 Delen.500 + 537 Blz. Gebonden. Goudopdruk. Lichte schade.Zeldzaam!
SCHMOOK,Ger. Wordingsgeschiedenis van het Boek. Overvloedig geillu- / 347.00 Bijzonderheden: streerd in koperdiepdruk. 71 Illustr.in de tekst. 67 Platen. 307 Blz. Antwerpen 1931. Beperkte,genummerde oplage. Bevat o.a. Kerfstok v.d. Molukken- Runen- schrift op steen - Watermerken - Verband tussen boekblok en boekdeksel - De boekbinder - Stempel voor blinddruk - Handschriften - Bandversieringen - Hamburger Bibel - Nibelungen handschrift - Kettingboek - enz.. Originele half- linnen band. Mooi ex.! Zeldzaam!
DE PAUW,Napoleon. Ypre jeghen Poperinghe aengaende den verbonden. Geding- / 297.00 Bijzonderheden: stukken der XIVe eeuw nopens het laken. Gent,1899. 332 Blz.+ XLVI groot formaat 25,5 x 17 cm. Origineel omslag, herstelde rug. Gaaf boekblok!
VLAAMSCH LEVEN. Zelfstandig Vlaamsch-Geill.Weekblad. Kompleet ! 3 Okt. / 942.00 Bijzonderheden: 1915 tot 20 Okt.1918. Willem Gijssels,bestuurder en hoofdopsteller. Talrijke eenmalige bijdragen o.a. Alf. DE Cock, Gust.Vermeersch, Hoe staat het met den oorlog. N.Zannekin, Veurne, Mechelen, J. DEnijn, Processien en Begankenissen. Thielt, R.Stijns, Diksmuide, Jakob Smits, A.Saverijs, Tieghem, Lier,Rik Wouters Vlasnijverheid, De Bo, oorlog 1914-18, oorlogsfoto's en vele andere illu.5 Delen in halflederen banden folio en quarto. Zeer mooie staat en zeldzaam geheel !
DE SCHRYVERS Zinryk en schertzend woordenboek. / 298.00 Bijzonderheden: Nummers 1 tot 50, Te Amsterdam by S.J Baalde, boekverkooper, 1759. 408 Blz. in8. Nummers 104 tot 155. 416 Blz. Baalde, Amsterdam 1761. Deel 1 en 3. Gebonden in halflederen banden met 5 nerven en titeletiketten. Goed bewaard en fris binnen. Titelgravure. Hoeken wat bestoten. Zeer zeldzaam. De twee samen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17