Tweedehands boeken voor liefhebbers  
Auteur Titel     Snuffelen    Populaire titels    Populaire auteurs   Winkels    Zelf verkopen Nieuwste boeken    Uitgebreid zoeken      
 
 

Tweedehands boeken over Collectors items

Gevonden:73 tweedehands boeken over het onderwerp Collectors items
Op deze site bieden enkele honderden antiquaren en particuliere verkopers hun tweedehands/antiquarische boeken te koop aan.
AuteurTitelUitgeverij / JaarPrijsBestel
V.O.S V.O.S 1935 / 390.00 Bijzonderheden: 17e jaargang. Vlaamsch en antimilitaristisch weekblad. Orgaan van het Verbond V.O.S. (Personen vanaf ontstaan: Leiding Dr.J.Verduyn, medewerk: F de Pilecyn, Propagandaleider Adiel Debeuckelaere, medewerk.: Ward Hermans, Hendrik Borginon) Opvallende getekende titelkop. Met talrijke tekeningen en foto's. 52 Nummers, kompleet. Groot formaat 580 x 430 mm. Elk nummer 4-6 bladzijden. Verkeerde nummering 26 = 30.6.35. Ander nr. 26 = 7.7.35. Nr.27 bestaat niet. Redactie en beheer, Brussel. ( Ongelezen en uitzonderlijk prachtig bewaarde toestand. Unieke verzameling
V.O.S. V.O.S. / 364.00 Bijzonderheden: Vlaamsch en antimilitaristisch weekblad. 18e Jaargang 1936. Brussel. Nummers 1 tot 52 kompleet. Belangrijke originele bijdragen uit de tijd. Betooging te Brussel. Het Fransch-Belgisch militair akkoord. Gebroeders Van Raemdonck. Los van Frankrijk. Hulde aan E.P. Callewaert. Duitsche bommen op Etterbeek. Mussolini. Betooging te Maldegem. Van Zeeland. Germain Lefever. Het Vlaamsch Volksfront. De XVIIe IJzerbedevaart. Rond den IJzertoren is Vlaanderen één! Dr.J.Verduyn. Dr.de Gruyter-hulde. Enz. Talrijke originele tekeningen en foto's. Groot formaat 425 x 600 mm. Elk nummer 4-6 bladz. Buitengewoon goede staat als nieuw en ongelezen. Enkel wat randverkleuringen door ouderdom. Het kompleet stel van 52 nummers
WAGENAAR,J. Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der / 2107.00 Bijzonderheden: nu Vereenigde Nederlanden, ..van de vroegste tyden af. Met Plaaten en kaarten. Standaardwerk over de geschiedenis der Verenigde Nederlanden. Titelprent, 5 uit- plooiende kaarten, 27 uitslaande gravures en circa 43 enkelbladgravures. In to- taal 80 boeken, over 20 delen, gebonden in 10 halflederen banden. Totaal meer dan 14000 bladzijden. Amsterdam,1790-1796.in8. Banden met gebruiksporen en 6 scharnieren licht ingescheurd. Enkele bladen met kleine inscheuringen. Het stel:
DAVID,J.Kanunnik. Vaderlandsche Historie. Onze voorgeschiedenis - Namen - / 446.00 Bijzonderheden: Henegau - Geschiedenis van Vlaanderen - Luxemburg - Belgie. Nog altijd een zeer uitvoerig standaardwerk ! Leuven,1885-1899. 10 Delen. Elk ca.380 blz. Gebonden in volpercaline banden met goudopdruk. Het stel :
JOSEPH van de H.Barbara, Carmeliet Discals. Het Geestelyk / 446.00 Bijzonderheden: Kaert-spel met Herten Troef oft Het Spel der Liefde. Met 14 volblad-gravures van Fred Bouttats (verschillende motieven op een blad). t'Antwerpen, Petrus Josephus Rymers, in de Pauw,1666. Kalfslederen band, aan de randen met stukjes uit, ouderdomssporen, doch anders goed behouden. Zeldzaam !
VERZAMELING van de merkwaardigste voortbrengselen der hedendaagsche / 446.00 Bijzonderheden: Nederlandsche Kunstschool...Amsterdam, Antwerpen, Brussel, Gent, 's Gravenhage enz..In het koper gesneden..met aanteekeningen. Totaal 82 gravures,volblad en eenzijdig gedrukt op stijf papier. O.a. Werkplaats Jan Van Eeyck te Brugge. Willem I. Prins van Oranje te Gent. Krooning van Karel den Grooten (Odevaere). Prins van Oranje bezigtigt de Gentsche Fabriken. De veldslag bij Nieuwpoort.Enz. Lijst der kunstenaars.Gent,1824.86 Blz.tekst+82 platen.Blinde omslag.Zeldzaam !!
WETTEN ENDE COSTUMEN van de Stede ende Casselrye van AUDENAERDE.... / 297.00 Bijzonderheden: erdruckt ten tyde van de...Borgemeester Charles Vander Meere....Tot Gendt, by Petrus De Goesin, 1773. 287 Blz. + Tafel LXXXX blz. Vollederen band der tijd met 5 nerven. Versiering op rug. Mooi bewaard ex.!
BESCHRYVINGHE van de Vreugde-Teeckenen... De welcke op den 3.Mey / 446.00 Bijzonderheden: 1749 sullen geschieden in het Ses-Hondert-jaerig Jubile van het Heylig Bloedt onses Saligmaeckers het Welck rust in de Stad Brugghe in Vlaenderen. Verciert met schoone Kopere Plaeten. 28 Kopergravure-afbeeldingen op uitslaande platen. Tot Brugghe, by Andreas Wydts,1794. 60 Blz. Lederen rug. Zeldzaam !
PHILIPPEN,J.& Van den Wijngaert,F. Jan-Frans Cantre, Vlaamsch houtsnijder. / 694.00 Bijzonderheden: Zijn kunst, zijn plaats en zijn verdienste. Met 114 houtsneden waarvan 83 origi- nele. Kritische katalogus. Elke houtsnede bevat een tekst : volgnr., titel v.h. werk, jaartal, rechtstreeks van blok afgedrukt. Talrijke aanvangletters, sier- en sluit-stukken. Diest,1941. Groot folioformaat 435 x 315 mm. 178 Blz. gebonden in halflinnen waarvan de scharnieren hersteld zijn. Keur van zijn werk in ont- staansorde. Een van de 400 op de machine genummerde exemplaren.(67) Zeldzaam !
VAN PUYVELDE,Leo. Van Eyck. Het Lam Gods. De panelen en de omlijsting. De / 447.00 Bijzonderheden: kunstwaarde. De plaats van het kunstwerk in de kunstgeschiedenis. De schilders: Hubrecht Van Eyck, Jan Van Eyck. De toestand van het schilderwerk. De geschiede- nis van het werk. 18 Gekleurde platen. Zowat 80 zwart-wit platen. Brussel/ Rotterdam,1948. 121 Blz. groot formaat 26 x 33 cm. Vollinnen band + omslag.
COREMANS,P.e.a. Van Eyck. L'Adoration de l'Agneau Mystique. (Avec / 349.00 Bijzonderheden: A.Janssens de Bisthoven.). Archives Centrales Iconographiques d'Art National. Les Primitifs Flamands. Donnees biographiques sur les Van Eyck. Historique du retable. Iconographie.Bibliographie. Avec 209 tres grandes planches en helio- gravure, avec agrandissements donnant tous les details de l'ouvrage. 44 Pages de texte. Format 29 x 38 cm. Reliure demi-toile. Anvers,1948. Bon etat !
LANGEROCK,P.& Van Houcke,A. Oude bouwwerken in Vlaanderen 1881 - 1882. / 446.00 Bijzonderheden: 1e en 2e Jaargang samengebonden. 60 + 60 platen, eenzijdig gedrukt. Aantal bladz tekst, Nederlands + Frans, over Afsne, Baaigem, Denderleeuw, Gent,Vosselare,enz. Steendrukplaten van gebouwen o.a. te: Gent, Ninove, Maria-Laathem, Mariakerke Nevele, Nieuwenhove, Denderleeuw, Massemen, Aalst, enz.. met talrijke detail- tekeningen. Gent,1881,1882. Groot formaat 255 x 310 mm. Gebonden in percaline- band. Prachtige verzameling bouwtekeningen van historische monumenten.Zeldzaam !
LANGEROCK,P.& Van Houcke,A. Oude bouwwerken in Vlaanderen 1881 - 1882. / 446.00 Bijzonderheden: 1e en 2e Jaargang samengebonden. 60 + 60 platen, eenzijdig gedrukt. Aantal bladz tekst, Nederlands + Frans, over Afsne, Baaigem, Denderleeuw, Gent,Vosselare,enz. Steendrukplaten van gebouwen o.a. te: Gent, Ninove, Maria-Laathem, Mariakerke Nevele, Nieuwenhove, Denderleeuw, Massemen, Aalst, enz.. met talrijke detail- tekeningen. Gent,1881,1882. Groot formaat 255 x 310 mm. Gebonden in percaline- band. Prachtige verzameling bouwtekeningen van historische monumenten.Zeldzaam !
DE SCHOONHEID van ons land. Standaard-werk over land en volk der / 694.00 Bijzonderheden: Nederlanden. Het Vlaamse landschap. Vlaamse kunst (186 foto's). De gothische kerkelijke bouwkunst (124 foto's). De Steden. Schilderkunst. (172 foto's). Houtsculptuur.Beeldhouwwkunst (112 foto's). De Vlaamse steden. De Romaanse kerkelijke bouwkunst (124 foto's + bouwtekeningen). Koorbanken en kansels, enz.. Antwerpen/Amsterdam,1946 tot 1953. 12 Delen. Tekst + platen.Stofomslagen meest beschadigd. 1 omslag ontbreekt. Zeer groot formaat. Het stel:
EUROPEESCH MUSEUM van Schilder-en Beeldhouwkunst, voorstellende de / 298.00 Bijzonderheden: beroemste Schilderstukken en beelden uit de eerste Kabinetten van Europa. Eerste deel: "Mythologie" - Beelden. 61 Lithografisch platen, zeer fijn gegra- veerd, met bij elk 1 a 2 blz. verklarende tekst. Breda,1842. Wat oude vocht- sporen, echter zonder hinder voor de duidelijkheid. Eenvoudige tijdseigen band licht geschonden. Zeldzaam !
LUTKIE,Wouter. Van TOOROP naar MUSSOLINI. Oisterwijk,1928.In4 .205 Blz. / 298.00 Bijzonderheden: Gebonden in zwart linnen met rode hoeken en goudbiezen.Handzetsel.Bevat 14 pla- ten, o.a. de grote kopstudie die aan Mussolini getoond is. Toorop's enthousias- me voor Mussolini.Tegelijk een ontleding van Mussolini en streven. De kunst van Mussolini.Enz...Foto met handschrift van Mussolini.Foto's van J.Toorop.Bijzonder zeldzame uitgave over een weinig gekende en gemotiveerde begeestering van een bekend Kunstenaar voor Mussolini. In gave staat !
LUTKIE,Wouter. Van TOOROP naar MUSSOLINI. Oisterwijk,1928.In4.205 Blz. / 297.00 Bijzonderheden: Gebonden in zwart linnen met rode hoeken en goudbiezen.Handzetsel.Bevat 14 pla- ten, o.a. de grote kopstudie die aan Mussolini getoond is. Toorop's enthousias- me voor Mussolini.Tegelijk een ontleding van Mussolini en streven. De kunst van Mussolini.Enz...Foto met handschrift van Mussolini.Foto's van J.Toorop.Bijzonder zeldzame uitgave over een weinig gekende en gemotiveerde begeestering van een bekend Kunstenaar voor Mussolini. In gave staat !
PIERS,H. Varietes historiques sur la ville de Saint-Omer. Notices / 446.00 Bijzonderheden: de Collet, general Vallongue. Invasion des Normands. Maison de St.Omer. Sorciers Apparitions. Faits surnaturels. General Custine. Hotel de ville. College commu- nal. Manuscrits. Premiere edition de Cologne,1466. Necrologie. Origine de la Belle-Croix. Charles d'Orleans. Erasme a St.Bertin, etc... Saint-Omer,1832. 254 Pages. Couverture originale, papier bleu. Tres rare !!
ALEXIS. Veelderhande treffelijcke Secreten van den vermaerden / 545.00 Bijzonderheden: Heer Alexis Piemontois. Inhoudende seer excellente ende wel gheapprobeerde reme- dien teghen veelderhande kranckheden, wonden ende andere accidenten. Met de maniere van distilleren, perfumeren, confituren maecken, ter verwen, coleuren ende gieten. Amsterdam, 1670. 2 Parties en 1 vol. in-12. Plein veau ancien (re- liure a restaurer). 357 pp. 29 pp./215 pp. 22pp. Rare. (T).
ALEXIS. Veelderhande treffelijcke Secreten van den vermaerden / 545.00 Bijzonderheden: Heer Alexis Piemontois. Inhoudende seer excellente ende wel gheapprobeerde reme- dien teghen veelderhande kranckheden, wonden ende andere accidenten. Met de maniere van distilleren, perfumeren, confituren maecken, ter verwen, coleuren ende gieten. Amsterdam, 1670. 2 Parties en 1 vol. in-12. Plein veau ancien (re- liure a restaurer). 357 pp. 29 pp./215 pp. 22pp. Rare. (T).
Bösze, Ilse V Verjaardag op zolder / 3.50 Bijzonderheden: Zutphen, Thieme 1987 ill Franz S Sklenitzka 1e dr. - Vert. Uit het Duits.- (De lekker lezen serie). - Karton
F.C.M.R. Verklaaring en uitbreiding van den Mechelsen Catechismus. / 347.00 Bijzonderheden: Verdeeld in vyf deelen en eenenveertig lessen, voor de Catholyke Jonkheid van het Aartsbisdom en de onderhoorige Bisdommen van Mechelen. Overgezien, verbee- terd, en met fraaie Plaaten vercierd. 5 Gravures, volblad en eenzijdig gedrukt en forntispice-plaat. Theodorus Crajenschot te Antwerpen, 1772. 576 Blz. Origi- nele eigentijdse bruin lederen band met goudopdruk-versieringen en titeletiket. Een scharnier gebroken, doch anders in zeer goede staat ! Zeldzaam !
ESPINAS,Georges & Verlinden,C.& Buntinx,J. Privileges et Chartes de / 446.00 Bijzonderheden: Franchises de la Flandre. Actes generaux et Flandre Francaise (Premiere Partie). Flandre Francaise (Deuxieme Partie). Armentieres, Bailleul, Bergues, Cassel Comines, Dunkerque, Gravelines, Hazebrouck, Hondschoote, Lille, Mardick, Roubaix Saint-Amand, Steenwerck et Vieux-Berquin, Tourcoing, Wervicq, etc.. Termes Neer- landais,Francais,Latins. Table des noms. Bruxelles,1959,1961. 382 + 327 Pages. grand format, en 2 volumes, 23 x 31 cm. Tres bon etat et rare !
DE ZUTTERE,Ch.& Vermaut,R. Enquete sur la peche maritime en Belgique. / 446.00 Bijzonderheden: Etude sociale, economique. Ecoles de peche: Ostende,Blankenberghe,Nieuport, La Panne, Heyst, Coxyde, Oost-Duinkerke. Maisons de pecheurs. Interieur de maison de pecheur. Grand plan a deplier: Chalutier a vapeur. Plan du port de Nieuport. Chaloupe de Heyst. Pecheurs a cheval. Port de Zeebrugge. Chaloupe d'Ostende. Chaloupe de Blankenberghe. 39 + 24 Gravures. Bruxelles,1909,1914. 3 Volumes dans 2 reliures pleine toile, titre en or. 207 + 634 + 596 Pages. Rare ensemble !
DOSFEL,L. Verzameld werk. Bijeengebracht door zijn vrouw onder / 297.00 Bijzonderheden: toezicht van Dr.Jul.Persijn. Portretten. Ontwerp voor het grafmonument van Loi. Bijdragen van godsdienstigen aard. Bijdragen aan "De Tijd",Amsterdam. Schets van eene geschiedenis v.d.Vlaamsche Studentenbeweging. Bijdragen aan bladen.Albrecht Rodenbach. C.Verschaeve. Gedichten. Enz..Thielt,z.d. 7 Delen. 339 + 320 + 312 + 296 + 334 + 329 + 134 Blz. Originele omslagen, lichte herstellingen, sporen van etiket op sommige ruggen. Anders gaaf en zeldzaam kompleet! Het stel van 7:
VERSCHAEVE,Cyriel. Verzameld Werk. Kompleet ! Onder leiding van K.Elebaers / 372.00 Bijzonderheden: Dr.Stubbe, D.Vansina, M.J.van de Walle, e.a..Verschaeve als kind - De jonge priester - te Jena - te Marburg - Alveringem - Oorlog 1914-18 - Joris Van Se- veren - Jozef Lootens. Als beeldhouwer. J.M.Gantois. In Tirol. Doodsvonnis.Enz.. Oorlogsdagboek 1914-1918. Artikels en toespraken. Gedenkschriften 2e W.O. Over Vlaamse strijders : A.Borms. J.O. DE Gruyter,enz...Brugge,1955-1961. 8 Delen. Elk ca. 700 blz.simili-lederen band met goudopdruk. Talrijke illustraties.
VERSCHAEVE,Cyriel. Verzameld Werk. Kompleet ! Onder leiding van K.Elebaers / 372.00 Bijzonderheden: Dr.Stubbe, D.Vansina, M.J.van de Walle, e.a..Verschaeve als kind - De jonge priester - te Jena - te Marburg - Alveringem - Oorlog 1914-18 - Joris Van Se- veren - Jozef Lootens. Als beeldhouwer. J.M.Gantois. In Tirol. Doodsvonnis.Enz.. Oorlogsdagboek 1914-1918. Artikels en toespraken. Gedenkschriften 2e W.O. Over Vlaamse strijders : A.Borms. J.O. De Gruyter,enz...Brugge,1955-1961. 8 Delen. Elk ca. 700 blz.simili-lederen band met goudopdruk. Talrijke illustraties.
FLEERACKERS,Em. Verzamelde werken. Gedichten. Reineke Vos in de Kempen. / 446.00 Bijzonderheden: Kijkkast. Opinies van Proke Plebs. Proke vertelt. Van Proke Plebs tot Nonkel Pastoor. Pastoor en parochie. Kronijken. Kleine mensen. Met illustraties van Kallist Fimmers, Eug.Hermans, Wynand Geraedts, Peter Serneels, Br.Maximinus Piet Geurts, Hans Van Nieumeghen. Mechelen,1956. 9 Delen.Halflederen banden.Zeer beperkte genummerde uitgave, niet in de handel gebracht, op handgeschept papier. Prachtige grafische verzorging, in 2 kleuren gedrukt ! Elk deel ca. 270 blz.!
BORSI,F. & Portoghesi Victor HORTA, Architecte. Etude complete de l'oeuvre : / 595.00 Bijzonderheden: photographies, dessins, texte. 413 Pages,grand format, plein d'illustrations. Pleine toile. Roma,1969. Texte Italien sur cet artiste, meconnu dans son pays. TRES RARE !
MARIEN,Marcel. Victor Stuyvaert. Houtsnijder en Miniaturist. Ca. 50 / 297.00 Bijzonderheden: afbeeldingen. De eerste stappen en de zwarte periode. Het keerpunt. De laatste werken. Stuyvaert en de moderne kunst. Lijst van enkele werken door Stuyvaert geillustreerd. Resume. Zusammenfassung. Summary. Gent,1942. 153 Blz. Vollinnen blinde band. Zeer beperkte oplage van 250 ex. ! Zeldzaam !
WEGENER,Dr. Vie de Charles-le-Bon. Traduite du Dannois par un Bollan- / 297.00 Bijzonderheden: diste. 2 Gravures. Naissance, education et actions de Charles avant son regne (1084-1119). Administration de Charles 1119-1127. Suites de la mort de Charles son culte dans l'eglise et dans le peuple. Bruges,s.d. Tirage tres limite et numerote a la main : No.22. Avec la signature du President et du Secretaire de la Societe d'Emulation pour l'etude de l'histoire et des antiquites de la Flandre. 192 Pages grand format 23 x 31 cm. Reliure pleine percaline,titr or.
VANDALE,B. Vie et miracles de Saint Rombaut, Patron de la Ville de / 868.00 Bijzonderheden: Malines ; d'apres les Tableaux de Michel Coxie et autres qui se trouvent a la Cathedrale de Malines. Explication par B.Vandale, Pretre du Diocese de Bruges. 25 Tableaux, gravures lithographiques, grand format 44 x 54 cm. ! Avec une gravure " Chasse de St.Rombaut a Malines" teintee. Bruxelles,1847. Relie. Dos toile. Etiquette rouge. Belle impression !
V.O.S. Vlaamsch en Anti-Militaristisch Weekblad. / 347.00 Bijzonderheden: Jaargang 1937. Kompleet in 52 nummers. Brussel. Groot formaat 58 x 43 cm. In nieuwe staat ! Talrijke originele tekeningen. Eenmalige bijdragen ! Streeknieuws Guido Gezelle en Deerlijk - Flor Grammens - Rene De Clercq - Joris Dekeyser - Achiel Van Sassenbrouck - Berten Fermont - Amnestie-betoging te Brussel ( vele foto's!) - Jos Tysmans - Gravez - Evarist De Buck - Jos De Swerts - De V.O.S. betoging in het Parlement - Kunst en Letteren-rubriek. Elk nr.4-6 blz.Zeldzaam!
DE NOORDERKLOK 1932 Vlaamsch Nationaal Strijdblad / 371.00 Bijzonderheden: Nummers 1 tot en met 50 * Volledige jaargang. 42 x 31 cm. Gemiddeld 8 blz. per nummer. Overvloedig met tekeningen geïllustreerd. Opstel en beheer: Kapellen (Antwerpen). Ongelezen toestand als nieuw (enkel wat randverkleuringen). Zeer zeldzaam volledig stel!
DE NOORDZEE 1934. Vlaamsch Nationaal Weekblad voor de arrondissementen Brugge / 446.00 Bijzonderheden: & Oostende-Veurne-Diksmuide. KOMPLEET ! Gewest.redaktie: Vlaamsch Huis,Brugge. Goderis,Kortrijk. Richard Acke, vader van onzen Redacteur Jan Acke. De in- richting van het V.N.V. Staf De Clercq. Reimond Tollenaere. Laffe moordaanslag op Staf De Clercq. De Landdag te Kester. Brugge,inhuldiging Vlaamsch Huis.Gouw- dag Brugge.J.Leuridan.Enz..Geill. Alle datums volgen,doch enkele nrs.zijn ver- keerd gedrukt.52 Nrs.8 En later 4 Blz.groot 55x36,5 + 62,5 x 42,5cm. Als nieuw !
DE NOORDZEE 1933 Vlaamsch Nationaal Weekblad voor de Arrondissementen Brugge & Oostende-Veurne-Diksmuide. / 421.00 Bijzonderheden: Nummers 1 tot en met 52 * Volledige jaargang. 54 x 36 cm. Gemiddeld 8 blz. per nummer. Met foto's en tekeningen geïllustreerd. Beheer: Vlaamsch Nationale Perscentrale, Kortrijk. Ongelezen toestand als nieuw. Enkel wat ouderdomssporen (verkleuring aan randen. Zeer zeldzaam volledig stel.
DE NOORDZEE 1932. Vlaamsch Nationaal Weekblad. Vlaamsch Huis,Brugge. / 446.00 Bijzonderheden: Druk.Excelsior,Geerardijn,Brugge. Nrs.3 * 6 * 11 tot 38.(30 Nrs.). Met tekenin- gen,o.a.Jos.Speybrouck.J.Leuridan. A.Rodenbach-herdenking. Hitler's zegepraal. Streeknieuws. Ward Hermans. Betooging te Aarsele. Verdinaso. Vlaamsch Huis Torhout. Naar St.Andries. Enz...Brugge. Elk nr. 8 blz. groot 49,5 x 37 cm. In buitengewoon mooie toestand,ongelezen ! Titelkop met Vlaamse Leeuw. In weinig verzamelingen of bibliotheken bekend ! Zeer zeldzaam in deze toestand ! De 30nrs
DE NOORDERKLOK. Vlaamsch-Nationaal Strijdblad. 1931. Kompleet ! 50 nrs. / 347.00 Bijzonderheden: Originele tekeningen en foto's ! Belangrijke eenmalig verschenen bijdragen o.a. Plundering der Activisten-woningen. Dr.A.Borms. Dr.E.Van Oye. Pol de Mont's laat ste uren. Rede van Ward Hermans. Jef De Vos. Wemmel : moordpoging op Dr.Borms. Hoofdartikels: Raf Verhulst. Flor Van der Ven. Enz...Elk nr. CA 8 to 12 blz. groot formaat 42,5 x 31 cm. In uitzonderlijke nieuwe toestand, ongelezen, en zeer geschikt om in te binden. Zeer zeldzaam !
HET WESTLAND 1933. Vlaamsch-Nationaal Weekblad voor het Arrondissement / 446.00 Bijzonderheden: Ieper. Kompleet ! Nrs. 310 tot 362 ! (nr.350 bestaat niet,want de datums volgen elkaar op). 52 Nrs.!!Talr.tekeningen, o.a. Speybrouck, portret van Staf Declercq Belangrijk plaatselijk nieuws van alle gemeenten der streek. Poperinge * Ieper * Proven * Vlamertinge * Komen * Passchendale * Wervik,enz...Prins Willem van Oranje. Hoofdartikels J.Leuridan. J. DEvroe.A.Borms. Dinaso. Berten Fermont. R.Tollenaere.(portret),enz..Kortrijk.Elk nr.8blz.35x36,5cm. In nieuwe staat !
HET WESTLAND 1933. Vlaamsch-Nationaal Weekblad voor het Arrondissement / 446.00 Bijzonderheden: Ieper. Kompleet ! Nrs. 310 tot 362 ! (nr.350 bestaat niet,want de datums volgen elkaar op). 52 Nrs.!!Talr.tekeningen, o.a. Speybrouck, portret van Staf Declercq Belangrijk plaatselijk nieuws van alle gemeenten der streek. Poperinge * Ieper * Proven * Vlamertinge * Komen * Passchendale * Wervik,enz...Prins Willem van Oranje. Hoofdartikels J.Leuridan. J. DEvroe.A.Borms. Dinaso. Berten Fermont. R.Tollenaere.(portret),enz..Kortrijk.Elk nr.8blz.35x36,5cm. In nieuwe staat !
DE RIDDER,Andre. Vlaamse Kunst. Werk van R.Batseleer, Huib Hoste / 297.00 Bijzonderheden: H.Daeye, Oscar Jespers, Constant Permeke, G.Verbanck, Ernest Wijnants, Jozef Cantre, Alfred Delaunois, Floris Jespers, Gustaaf De Smet, Walter Vaes, Henry Van de Velde, Ed.Van Steenbergen. Korte levensschets. Tentoonstellingen. Belang- rijkste werken. Bibliographie van elke kunstenaar en 12 tot 16 afbeeldingen van het werk. Antwerpen,1952. 317 Blz.groot 29,5 x 22 cm. op kunstdrukpapier. Zeer beperkte oplage van 600 ex.Vollinnen band met goudopdruk + omslag. Mooi ex.!
DESNERCK,G.& R. Vlaamse Visserij en Vissersvaartuigen. De havens. De / 595.00 Bijzonderheden: vaartuigen. Met een overvloed van foto's, tekeningen, plannen. Havens van Brugge Adinkerke-De Panne, Knokke, Blankenberge, Nieuwpoort, Oostende, enz.. Vaartuigen o.a. Schip van Brugge, pinken en schuiten, sloepen, hoekers, metalen vaartuigen platboomders, enz.. Het bouwen van de vaartuigen. Schouwtekens(in kleur). Tal- rijke plannen van schepen. Oostduinkerke/Oostende,1974,1976. 256+543 Blz.groot formaat 230 x 300 mm. Vollinnen band + omslag. Zeer zeldzaam stel van 2 delen:
DESNERCK,G.& R. Vlaamse Visserij en Vissersvaartuigen. De havens. De / 595.00 Bijzonderheden: vaartuigen. Met een overvloed van foto's, tekeningen, plannen. Havens van Brugge Adinkerke-De Panne, Knokke, Blankenberge, Nieuwpoort, Oostende, enz.. Vaartuigen o.a. Schip van Brugge, pinken en schuiten, sloepen, hoekers, metalen vaartuigen platboomders, enz.. Het bouwen van de vaartuigen. Schouwtekens(in kleur). Tal- rijke plannen van schepen. Oostduinkerke/Oostende,1974,1976. 256+543 Blz.groot formaat 230 x 300 mm. Vollinnen band + omslag. Zeer zeldzaam stel van 2 delen:
VADER CATS 1921. Vlaamsgezind weekblad van Brugge. Jos.Van den Berghe / 297.00 Bijzonderheden: Oudenburgstraat 2 Brugge. Nrs. 1 tot 30 ( nr.12 ontbreekt). Bruggiana : wetens- waardigheden over Brugge,Folklore,enz.. Gemeentekiezingen. Aubettenhistorie. Guldensporenviering. Brugschen gemeenteraad. Polemieken over allerlei personen. Belangrijke naamvernoemingen van personen uit die tijden. Brugse gebeurtenissen. Groot formaat 27,5 x 44,5 cm. Gebruiksporen, doch goede toestand. Enkel nr.27 extra beschadigd onderaan,niet in tekst. 4 Blz. elk. Het zeldzame stel van 29nrs
VADER CATS 1921. Vlaamsgezind weekblad van Brugge. Jos.Van den Berghe / 297.00 Bijzonderheden: Oudenburgstraat 2 Brugge. Nrs. 1 tot 30 ( nr.12 ontbreekt). Bruggiana : wetens- waardigheden over Brugge,Folklore,enz.. Gemeentekiezingen. Aubettenhistorie. Guldensporenviering. Brugschen gemeenteraad. Polemieken over allerlei personen. Belangrijke naamvernoemingen van personen uit die tijden. Brugse gebeurtenissen. Groot formaat 27,5 x 44,5 cm. Gebruiksporen, doch goede toestand. Enkel nr.27 extra beschadigd onderaan,niet in tekst. 4 Blz. elk. Het zeldzame stel van 29nrs
VLAANDEREN VLAANDEREN 1927 / 390.00 Bijzonderheden: Weekblad tot verspreiding der Vlaamsch-Nationale Gedachte. Jaargang 6. Opstel, Gent. Beheer, Lebbeke. Mathijs Clerckx. Op 1/2/34 samengesmolten met: Jong Dietschland = Vlaanderen - Jong Dietschland. Geredigeerd in Nederland door de twee hoofdredacteurs, Prof. Jozue De Decker en priester Robrecht De Smet. Met o.a. rouwnummers Prof.Mr.A.R.van Roy. Tekeningen. Groot formaat 480 x 330 mm. Elk nummer 8 bladzijden. Kompleet in 53 nummers. Nrs 243 t&m 274. Nr. 275 bestaat niet. Nr.276 - 277bis - 278 t&m 295. Ongelezen, onopengesneden, en uitzonderlijk prachtig bewaarde toestand. Unieke verzameling
VLAANDEREN VLAANDEREN 1928 / 390.00 Bijzonderheden: Weekblad tot verspreiding der Vlaamsch-Nationale Gedachte. Jaargang 7. Opstel, Gent. Beheer, Lebbeke. Mathijs Clerckx. Op 1/2/34 samengesmolten met: Jong Dietschland = Vlaanderen - Jong Dietschland. Geredigeerd in Nederland door de twee hoofdredacteurs, Prof. Jozue De Decker en priester Robrecht De Smet. Groot formaat 480 x 330 mm. Elk nummer 8 bladzijden. Kompleet in 52 nummers/stuks. Nrs 296 t&m 300. Staat verkeerde opdruk VIe jg. - het nummer van 11.2.28 draagt geen nr. het moet 301 - nrs.302 t&m 346. Nr.346 van 29.12.28 moet zijn 347. Ongelezen, onopengesneden, en uitzonderlijk prachtig bewaarde toestand. Unieke verzameling
VLAANDEREN VLAANDEREN 1929 / 390.00 Bijzonderheden: Weekblad tot verspreiding der Vlaamsch-Nationale Gedachte. Jaargang 8. Opstel, Beheer, Gent. Mathijs Clerckx. Op 1/2/34 samengesmolten met: Jong Dietschland = Vlaanderen - Jong Dietschland. Geredigeerd in Nederland door de twee hoofdredacteurs, Prof. Jozue De Decker en priester Robrecht De Smet. Groot formaat 480 x 330 mm. Elk nummer 8 bladzijden. Kompleet in 52 nummers/stuks. Nrs 348 (heeft verkeerde datum, moet zijn 5.1.29 en niet 5.1.28, 349 idem.(1929). Nrs.350 t&m 399. Ongelezen, onopengesneden, en uitzonderlijk prachtig bewaarde toestand. Unieke verzameling
VLAANDEREN VLAANDEREN 1930 / 390.00 Bijzonderheden: Weekblad tot verspreiding der Vlaamsch-Nationale Gedachte. Jaargang 9. Opstel, Beheer, Gent. Mathijs Clerckx. Op 1/2/34 samengesmolten met: Jong Dietschland = Vlaanderen - Jong Dietschland. Geredigeerd in Nederland door de twee hoofdredacteurs, Prof. Jozue De Decker en priester Robrecht De Smet. Groot formaat 480 x 330 mm. Elk nummer 8 bladzijden. Kompleet in 52 nummers/stuks. Nrs 400 t&m 451. Ongelezen, onopengesneden, en uitzonderlijk prachtig bewaarde toestand. Unieke verzameling
VLAANDEREN VLAANDEREN 1931 / 390.00 Bijzonderheden: Weekblad tot verspreiding der Vlaamsch-Nationale Gedachte. Jaargang 10. Opstel, Beheer, Merelbeke. Mathijs Clerckx. Op 1/2/34 samengesmolten met: Jong Dietschland = Vlaanderen - Jong Dietschland. Geredigeerd in Nederland door de twee hoofdredacteurs, Prof. Jozue De Decker en priester Robrecht De Smet. Groot formaat 480 x 330 mm. Elk nummer 8 bladzijden. Kompleet in 50 nummers/stuks. Nrs 452 t&m 487. Nr.468 van 19.9.31 moet 488 zijn. Nr.469 van 26.9.31 moet 489 zijn. Nrs. 490 t&m 501/502. Ongelezen, onopengesneden, en uitzonderlijk prachtig bewaarde toestand. Unieke verzameling
VLAANDEREN VLAANDEREN 1932 / 390.00 Bijzonderheden: Weekblad tot verspreiding der Vlaamsch-Nationale Gedachte. Jaargang 11. Opstel, Beheer, Merelbeke. Mathijs Clerckx. Op 1/2/34 samengesmolten met: Jong Dietschland = Vlaanderen - Jong Dietschland. Geredigeerd in Nederland door de twee hoofdredacteurs, Prof. Jozue De Decker en priester Robrecht De Smet. Groot formaat 480 x 330 mm. Elk nummer 8 bladzijden. Kompleet in 53 nummers/stuks. Nrs 503 t&m 518. Er is nog één nr.518 dd. 23.4.32, de blz sluiten wel op elkaar aan (blz.129-136). Er is géén nr.520 (de blz.van 521 sluiten aan op 519). Nrs 521 t&m. 555. Ongelezen, onopengesneden, en uitzonderlijk prachtig bewaarde toestand. Unieke verzameling
VINCKX,Jan. Vlaanderen in uniform 1940-1945. Deel 1 tot 7. Volledig ! / 1091.00 Bijzonderheden: Buitengewoon uitvoerig standaard-werk met een overvloed van illustraties, fotos kaarten,tekeningen. Antwerpen,1980-1984. Ieder deel van 330 tot 725 blz. Zal nooit herdrukt worden, wegens zijn omvang en de hoge kosten. Elk deel in vollin- nen banden met zilveropdruk. Omslag rond elk deel. Het volledig stel, zeer zeld- zaam in verkoop!
VINCX,Jan. Vlaanderen in uniform 1940-1945. Deel 2. Overvloedig geil- / 372.00 Bijzonderheden: lustreerd met foto's en tekeningen. Inhoud : N.S.K.K., Zivilkraftfahrerkorps V.A.V.V., Boerenwacht, Adolf Hitlerschule, N.P.E.A., Rijksschool Kwatrecht en Schoten, Vlaamse school, Junkrswerke, Langemarck Studium, Germaanse Landdienst. Rex Vlaanderen. Voorgeschiedenis van REX. Dienstgraadkentekens. Dienstrangkente- kens. Namenregister, enz... Antwerpen,1952. 418 Blz. Vollinnen band. Omslag. Mooi bewaard exemplaar ! Zeer zeldzaam !
TWINTIG EEUWEN VLAANDEREN. 261 Bevoegde medewerkers stellen het / 446.00 Bijzonderheden: grootste naslagwerk over Vlaanderen op ! 9919 Illustraties. 264 Volbladkleur- illustraties. Glanzend luxepapier. Geschiedenis van Vlaanderen. De Vlaamse Beweging. De Vlaamsche Gemeenschap. Kunst en wetenschap. Vlaamse figuren. Oude en nieuwe visies. Hasselt. 15 Delen in vollinnen luxeband met omslag. Elk deel ca.422 blz.groot 27,5 x 22 cm. Het stel:
DE MEYER,Maurits. Volksprenten in de Nederlanden 1400 - 1900. Religieuze / 297.00 Bijzonderheden: allegorische, satirische en verhalende prenten. Speelkaarten, ganzen- en uilen- borden. Driekoningenbriefjes, Nieuwjaarsprenten. Met 175 genummerde illustraties waarvan vele in kleur en op een duidelijk groot te onderscheiden formaat, zodat alle details zichtbaar zijn. Amsterdam/Antwerpen,1970. 220 Blz.groot formaat 260 x 340 mm. In iets ingescheurde kartonnen hoes met opdruk. Boek in goede staat. Standaardwerk !!
SACRE,M.& De Cort,A. Volksspelen en volksvermaken in Vlaamsch-Belgie. / 347.00 Bijzonderheden: Algemeene bibliographie. Loopspelen.Springspelen.Dansspelen. Werpspelen. Gezel- schapsspelen. Spelen met speeltuigen. Wreede spelen bij de dieren. Vuurvermaken. Mensch en muziek. Mensch en kalender. Kermisspelen. Volksvermaken op bepaalde dagen of tijden. Enz.. Met illustraties, waarvan enkele op kunstdrukpapier. Merchtem,1925. 284 Blz.groot 16,5 x 25 cm. Met film overplakte originele omslag. Gebruiksporen, doch anders goed ex. en zeer zeldzaam !
STEYAERT,J.J. Volledige beschryving van Gent of geschiedkundige beschou- / 297.00 Bijzonderheden: wing van deze stad en haar bewooners, de merkwaerdige gebouwen, gestichten en maetschappyen, de beroemde Gentenaren, enz. Versierd met koperplaten, gegraveerd door M.Ch.Onghena. Gent,1857. 386 Blz. Halflederen band der tijd. Zwakke schar- nieren. Slijtsporen. Roestvlekjes. Boekblok gaaf. Zeer zeldzaam!
STREUVELS,Stijn. Volledige werken in 12 delen. Originele linnen banden. Zeer / 545.00 Bijzonderheden: decoratief stel. Elk deel ca. 440 blz. Amsterdam,1952-57. In mooie en praktisch ongelezen toestand. Enkel wat kleine verspreide vlekjes. Zeldzaam! Het stel van 12 delen:
VAN STRAELEN,Victor. Volume Jubilaire. 2 volumes, grand in 4. Nombreuses / 297.00 Bijzonderheden: illustrations. Directeur de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgi- que. Bruxelles,1954. Edit. limitee.
ONS VADERLAND 1926. Voortzetting van "Het Frontblad" en naoorlogs dagblad / 372.00 Bijzonderheden: vande Frontpartij. Verving weekblad "De Ploeg". Medewerkers: Staf De Clercq Joris Van Severen, H.Borgignon, J.Leuridan, O. DE Gruyter, A.Borms, H.Vos, enz.. Nrs.2 a 4, 6, 10 a 13, 16, 25 a 37, 39 a 52. Zeldzaam goed bewaarde toestand ! Totaal van 36 nummers !
LEWITT, SOL - Wall drawings 1969-1984, / 1984350.00 Bijzonderheden: Stedelijk Museum Amsterdam / Van Abbemuseum, Eindhoven / Wadsworth Atheneum, Hartford Ct., 1984, Pap., oblong large 8vo, 207p, illustrations in colour and bl/w. Bilingual edition English-Dutch. Texts by Alexander van grevenstein, Jan Debbaut and excerpts from a correspondence between Andrea Miller-Keller and the artist. Catalogue design by Sol Lewitt
DUERLOO, L. en JANSSENS, P. WAPENBOEK VAN DE BELGISCHE ADEL VAN DE 15DE TOT DE 20STE EEUW. / 793.00 Bijzonderheden: DEEL 1 : A - F, DEEL 2 : E - M, DEEL 3 : N - Z, DEEL 4 : 3408 WAPENSCHILDEN, Gemeentekrediet, deel 1 : 1992, deel 2 : 1993, deel 3 : 1994, deel 4 : 1993, 4 delen, vollinnen ingebonden onder stofwikkel, 170 x 240 mm., deel 1 : 792 pp., deel 2 : 844 pp., deel 3 : 800 pp., deel 4 : 896 pp. - Uitzonderlijk werk over de vroegere en de huidige Belgische adel. Bevat alle adelbrieven die werden uitgereikt door de vorsten van de Bourgondische, de Spaanse en de oostenrijkse nederlanden, het prinsbisdom Luik, het hertogdom Bouillon, het koninkrijk der Nederlanden en het koninkrijk Belgie. Elk deel bevat een wapenbeschrijving en een kleurenreproduktie van het blazoen uit de adelbrief, een verwijzing naar de archiefbronnen en een literatuuropgave. Zeer mooi stel! In als nieuwe toestand. Zeldzaam. De 4 delen samen
Henket, N.H., Schols, Ch.M. Dr. en Telders, J.M. WaterbouwkundeGebr. Van Cleef 's-Gravenhage / 500.00 Bijzonderheden: - Waterbouwkunde, Derde deel (1e gedeelte), Afd. XIV BEREKENING DER BRUGGEN, bewerkt door N.H. Henket, met 55 platen, 1885, 512p . (platen in ander deel) - Waterbouwkunde, Derde deel (2e gedeelte), Afd. XIV BRUGGEN, bewerkt door N.H. Henket, J. van Hasselt, J. de Koning, W.J. Brender à Brandis, E. Gugel, met 132 platen, 1885, 1022 p. - Platen behoorende bij de Waterbouwkunde, Derde deel (2e gedeelte), Afd. XIV, BRUGGEN, ca. 1885, 132 platen - Waterbouwkunde, Derde deel (3e gedeelte), Afd. XIV BRUGGEN, bewerkt door N.H. Henket en A.W. Mees, met 48 platen, 1888, 353 p. (platen in ander deel) - Waterbouwkunde, Derde deel (4e gedeelte), Afd. XIV BEREKENING DER BRUGGEN, bewerkt door Dr. C.A. Scheltema en Dr. Ch. M. Schols, met 20 platen, 1896, 393 p. (platen in ander deel) - Waterbouwkunde, Vierde deel, Afd. XV, WEGEN, bewerkt door A. Fock, C.J. van Doorn, N.H. Henket, met 28 platen, 1885, 797 p. (platen in ander deel - Waterbouwkunde, Tweede deel, Afd. XI, RIVIEREN EN RIVIERWERKEN, bewerkt door C. Lely, met 22 platen, 1890, 519 p. (platen in ander deel) - Waterbouwkunde, Tweede deel, Afd. XIII, Waterstaatkundige beschrijving van Nederland, bewerkt door W. Verwey Az., met 66 platen, 1890, 478 p. - Platen behoorende bij de Waterbouwkunde, Tweede deel, XIII, Waterstaatkundige beschrijving van Nederland, ca. 1890, 65 platen en kaarten (deels in kleur) In één band: - Platen behoorende bij de Waterbouwkunde, Eerste deel, I. Beschoeiïngen en Bekleedingsmuren, ca. 1890, 7 platen - Platen behoorende bij de Waterbouwkunde, Afd. II. Sluizen (geen titelpagina), ca. 1890, 44 platen - Platen behoorende bij de Waterbouwkunde, Eerste deel, VII. Bevloeiingen, ca. 1890, 36 platen - Platen behoorende bij de Waterbouwkunde, Tweede deel, XI. Rivieren en Rivierwerken, ca. 1890, 22 platen In één band: - Platen behoorende bij de Waterbouwkunde, Vierde deel, Afd. XV. Wegen, ca. 1890, 28 platen - Platen behoorende bij de Waterbouwkunde, Afd. XV. Spoorwegen (geen titel pagina), ca. 1890, 62 platen (geen tekstuitgave) In één band: - Platen behoorende bij de Waterbouwkunde, Derde deel (1e gedeelte) Afd XIV. Bruggen, ca. 1890, 55 platen - Platen behoorende bij de Waterbouwkunde, Derde deel (3e gedeelte) Afd XIV. Bruggen, ca. 1890, 48 platen - Platen behoorende bij de Waterbouwkunde, Derde deel (4e gedeelte) Afd XIV. Bruggen, ca. 1890, 20 platen Alle delen zijn uitgevoerd in halfleer met gemarmerde platten met leren hoeken, gemarmerde schutbladen ruggen met ribben en titel in goud. De tekstuitgaven hebben een afmeting van 23x16 cm, de platenuitgaven 31x26 cm. Alle delen zijn in perfecte staat. 0
ZWIERS,L. Waterbouwkunde. 3 Delen. 180 + 142 + 115 Blz. Amsterdam / 545.00 Bijzonderheden: 1908. Met 11 + 6 + 8 + 7 grote uitslaande platen waarop honderden figuren en tekeningen van sluizen - ophaalbruggen - bruggen - beschoeingsmuren - enz... (randen van enkele platen iets beschadigd, zonder hinder voor de tekeningen ) Groot formaat. Halflinnen banden met gebruiksporen. Belangrijk werk als dokumentatie over oude konstrukties en industriele archeologie. Zeldzaam !
DECROIX,Marcel. Wazemmes et son marche / 1115.00 Bijzonderheden: 15 Gouaches, 14 lithographies par Andre Dourdin. Texte de Marcel Decroix. Dans une magnifique boite en carton orne. Le tout dans une housse en carton decore avec des lions sur fond jaune. Titre en or sur le dos. Les planches pourvus d'un passe-partout et une feuille protectrice. Un des 270 exemplaires numerotes de 31 a 300 dont les gouaches et les textes sont tires sur pur Fil Lafuma. Avec la signature autographe d'André Dourdin. Impression en deux couleurs. Sur une page de titre, de nombreuses signatures autographes, avec un "en hommage de reconnaissance au Premier Ministre Van Acker.." Ce livre provient de la bibliotheque de cet ancien Ministre Belge. Avec petite etiquette en or garantisant cette provenance. Tres bon etat du livre, de la housse (sauf une petite reparation) et la boite speciale. Tres rare!
DE SPECTATOR Weekeindblad van "De nieuwe Standaard" gewijd aan staatkun- / 297.00 Bijzonderheden: de, sociologie, economie, kunst- en geestes-leven. 1945: nrs.45-46-47. 1946: nrs.1 tot 21, 24 tot 38. Nr.39=alleen "Kern". Elk nr. CA.16 blz.groot formaat 410 x 285 mm. Gebonden in halflinnen band + hoeken. Veelal eerste en enige publikatie van historisch belangrijke bijdragen. Losse nummers bijgevoegd als aanvulling van het jaar 1946: nrs.40 tot 43 (4 stuks in zeer mooie toestand).
DE SWAEN,Michiel. Werken van Michiel De Swaen. Uitgegeven door Dr.V.Celen / 297.00 Bijzonderheden: met de medewerking van Dr.C.Huysmans en Prof.Dr.M.Sabbe. De Tooneelspelen II. Het leven en de dood van Jezus Christis I & II. Verscheyden godtvruchtige en sedige Rym-werken. Delen 2-3-4-5-6. Antwerpen,z.d. 301+275+232+336+340 Blz.groot in8,onopengesneden. Beperkte oplage, elk deel genummerd. Als nieuwe staat ! Ondanks het ontbreken van deel 1, op zich zelf elk deel bruikbaar afzonderlijk en zeer zeldzaam !
VAN RUUSBROEC,Jan. Werken, naar het Standaardhandschrift van Groenendaal / 297.00 Bijzonderheden: uitgegeven door het Ruusbroec-Genootschap. Vanden XIJ Beghinen. Vanden XIJ Dogheden. De Gheestelijke Brulocht. Van den blinckenden Steen, enz... Bewerkt door A.Stracke, J.Van Mierlo, L.Reypens, J.Poukens, M.Schurmans. 4 Delen. 320 + 324 + 380 + 263 Blz. Mechelen,1932,1934. Originele linnen banden. Titel in goud op rug en voorplat. Zeldzaam kompleet !
VAN DER MEULEN,J.B. Willem den Koppigen ingedrongen Koning der Nederlanden / 347.00 Bijzonderheden: aenlyding gevende tot den opstand der Belgen in 1830; met een omstandig verhael van de vier roemweerdige dagen, groote voorvallen en gevolgen. Zyne schynhey- ligheyd. Oproer te Antwerpen. Beeldstormery. De orangisten. Willem beteugelt de drukpers. De roovery van Willem word ontdekt. Begin der revolutie. Oproer te Brugge, Ath, Bergen, Luyk,enz... De Hollanders verlaeten Brugge. Enz.. Brussel 1833,1839. 2 Delen.500 + 537 Blz. Gebonden. Goudopdruk. Lichte schade.Zeldzaam!
SCHMOOK,Ger. Wordingsgeschiedenis van het Boek. Overvloedig geillu- / 347.00 Bijzonderheden: streerd in koperdiepdruk. 71 Illustr.in de tekst. 67 Platen. 307 Blz. Antwerpen 1931. Beperkte,genummerde oplage. Bevat o.a. Kerfstok v.d. Molukken- Runen- schrift op steen - Watermerken - Verband tussen boekblok en boekdeksel - De boekbinder - Stempel voor blinddruk - Handschriften - Bandversieringen - Hamburger Bibel - Nibelungen handschrift - Kettingboek - enz.. Originele half- linnen band. Mooi ex.! Zeldzaam!
DE PAUW,Napoleon. Ypre jeghen Poperinghe aengaende den verbonden. Geding- / 297.00 Bijzonderheden: stukken der XIVe eeuw nopens het laken. Gent,1899. 332 Blz.+ XLVI groot formaat 25,5 x 17 cm. Origineel omslag, herstelde rug. Gaaf boekblok!
VLAAMSCH LEVEN. Zelfstandig Vlaamsch-Geill.Weekblad. Kompleet ! 3 Okt. / 942.00 Bijzonderheden: 1915 tot 20 Okt.1918. Willem Gijssels,bestuurder en hoofdopsteller. Talrijke eenmalige bijdragen o.a. Alf. DE Cock, Gust.Vermeersch, Hoe staat het met den oorlog. N.Zannekin, Veurne, Mechelen, J. DEnijn, Processien en Begankenissen. Thielt, R.Stijns, Diksmuide, Jakob Smits, A.Saverijs, Tieghem, Lier,Rik Wouters Vlasnijverheid, De Bo, oorlog 1914-18, oorlogsfoto's en vele andere illu.5 Delen in halflederen banden folio en quarto. Zeer mooie staat en zeldzaam geheel !
DE SCHRYVERS Zinryk en schertzend woordenboek. / 298.00 Bijzonderheden: Nummers 1 tot 50, Te Amsterdam by S.J Baalde, boekverkooper, 1759. 408 Blz. in8. Nummers 104 tot 155. 416 Blz. Baalde, Amsterdam 1761. Deel 1 en 3. Gebonden in halflederen banden met 5 nerven en titeletiketten. Goed bewaard en fris binnen. Titelgravure. Hoeken wat bestoten. Zeer zeldzaam. De twee samen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1617